اطلاعات شاعر

لیست دفاتر شعر
اشعار و دفاتر شعر جابر ترمک
لیست دفاتر شعر جابر ترمک
لیست دفاتر شعر جابر ترمک تعداد اشعار تاریخ ایجاد
پرگون 4 ۹۵/۰۲/۱۰ - ۱۷:۳۰
زخم های ناتمام 35 ۹۴/۰۸/۲۸ - ۱۵:۰۶
لیست اشعارجابر ترمک
اشعار دفتر زخم های ناتمام شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
چرا دل بسته ای بر این پیمبرهای آبادی 106-44 ۹۶/۱۱/۲۳ - ۲۲:۰۰ 3 2 0 47
لبخند بزن تا همه ی شهر بدانند 106-43 ۹۶/۱۱/۱۹ - ۲۱:۰۳ 2 3 0 133
چشمه ماجرای یک نگاه را رقم زده است 106-41 ۹۶/۱۱/۱۶ - ۲۰:۳۵ 3 3 0 150
غزل 106-40 ۹۶/۱۱/۱۵ - ۲۲:۴۸ 5 5 0 153
بیا برگردیم 106-38 ۹۵/۰۷/۱۸ - ۲۳:۳۷ 8 6 0 314
پرواز را از هر قناری می توان آموخت 106-37 ۹۵/۰۷/۰۸ - ۲۳:۲۰ 5 6 0 369
بغض دارد سر راه نفسم می گیرد 106-36 ۹۵/۰۶/۲۲ - ۲۳:۵۹ 9 15 0 367
کوچ کن در من بهـــــــــــار بعد با ساغر بیا 106-30 ۹۵/۰۲/۰۹ - ۰۶:۰۵ 14 14 0 573
خدا کند که به ببر رمیده بر نخوری 106-29 ۹۵/۰۲/۰۳ - ۰۶:۰۷ 11 6 0 445
باید از ساده ترین راه به من دل بدهی 106-28 ۹۵/۰۱/۲۶ - ۰۶:۱۵ 15 20 0 543
بعد تو هرچه غزل بود اناری کردیم 106-27 ۹۵/۰۱/۱۸ - ۰۶:۰۶ 12 16 0 405
قوها همیشه از همه بی ادعا ترند  106-26 ۹۵/۰۱/۰۵ - ۰۶:۱۱ 11 7 0 434
عید یعنی کمری خم شده در زیر سکوت 106-25 ۹۴/۱۲/۲۸ - ۰۶:۰۶ 8 9 0 548
اصلن بیا زمین و زمان را به هم بزن 106-24 ۹۴/۱۲/۲۱ - ۰۵:۵۹ 12 13 0 532
تو که غم های زلیخای غزل می فهمی 106-23 ۹۴/۱۲/۰۱ - ۰۶:۰۸ 14 19 0 538
بغض ها حنجره را یک تنه می پیمایند 106-22 ۹۴/۱۱/۲۹ - ۰۶:۱۲ 15 37 0 694
من سوختم وسوختم و سوختم از عشق 106-21 ۹۴/۱۱/۲۱ - ۰۶:۰۶ 13 13 0 515
حتا خیالم تحت اشغال کسی نیست 106-20 ۹۴/۱۱/۱۶ - ۰۶:۰۶ 13 26 0 551
تو از تبار بهاری که سبز می بینی ... 106-18 ۹۴/۱۱/۰۷ - ۰۴:۲۶ 9 19 0 912
گاهی فقط زیباست تنــــــــها باشی و تنها 106-17 ۹۴/۱۰/۳۰ - ۰۶:۰۷ 8 8 0 552
کسانی که در آسمانها قدم می زنند 106-16 ۹۴/۱۰/۲۶ - ۰۶:۰۵ 7 9 0 542
قبله ام را کبوتران بردند 106-15 ۹۴/۱۰/۲۳ - ۰۶:۰۵ 10 24 0 604
شعر جز منظره ای از شب تنهایی نیست 106-14 ۹۴/۱۰/۱۸ - ۰۴:۵۰ 7 21 0 562
بنشین قصه ای بگــــــــو دریا 106-13 ۹۴/۱۰/۱۴ - ۰۴:۱۵ 10 7 0 525
در سایه سکوت تو لبخند ساده نیست 106-12 ۹۴/۱۰/۰۸ - ۰۶:۰۲ 7 9 0 495
دختر خان با سگ چــــوپان تبانی کرده است 106-11 ۹۴/۱۰/۰۷ - ۰۶:۰۹ 8 9 2 660
غزل ترانه ترین احتیاج تنهایی است 106-10 ۹۴/۰۹/۲۸ - ۰۶:۱۲ 7 8 0 507
پلک بر هم بزند یار خـــــــــــــــــــودت می فهمی 106-9 ۹۴/۰۹/۲۴ - ۰۶:۱۴ 9 16 0 997
رشته کوه تنم پر از ببر است 106-8 ۹۴/۰۹/۲۱ - ۰۶:۳۷ 6 16 2 612
(غزل ترکیبی )به فیاض شاعر فلسطینی دربند سعودیها محکوم به اعدام شده است 106-7 ۹۴/۰۹/۱۷ - ۰۶:۲۱ 10 8 0 603
چشم هایت واقعن یک شعر فوق العاده است (غزل ترکیبی) 106-5 ۹۴/۰۹/۰۷ - ۰۶:۵۵ 4 10 0 658
اگر آه من دامنت را بگیرد 106-4 ۹۴/۰۹/۰۵ - ۰۷:۲۷ 6 12 0 555
از روی نی نوای تو شد سوره ای غریب 106-3 ۹۴/۰۹/۰۴ - ۰۶:۴۳ 4 9 0 495
واقعن واژه ها چه می دانند 106-2 ۹۴/۰۹/۰۲ - ۰۶:۵۶ 5 8 0 480
نگاه حضرت خورشید در غزل نم زد 106-1 ۹۴/۰۸/۲۸ - ۲۱:۵۴ 9 17 0 580
اشعار دفتر پرگون شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
چند رباعی 106-34 ۹۵/۰۳/۱۵ - ۰۰:۰۰ 7 12 0 431
دوتا غزل 106-33 ۹۵/۰۳/۰۴ - ۲۱:۰۹ 4 3 1 403
اتفاقن بیت آخر شد فدایش گل پری 106-32 ۹۵/۰۲/۲۷ - ۰۰:۰۰ 8 7 0 661
برای از تو نوشتن بهانه کم بوده است 106-31 ۹۵/۰۲/۱۱ - ۰۶:۰۵ 10 8 0 416