اطلاعات شاعر

لیست دفاتر شعر
اشعار و دفاتر شعر آرزو نوری
لیست دفاتر شعر آرزو نوری
لیست دفاتر شعر آرزو نوری تعداد اشعار تاریخ ایجاد
جشن تولد 2 ۹۶/۰۱/۲۱ - ۱۰:۵۷
غزل پرسه 1 ۹۵/۰۲/۰۴ - ۱۳:۳۶
هنوز 15 ۹۴/۱۱/۲۷ - ۱۱:۰۲
ابر و باد 7 ۹۴/۱۱/۰۶ - ۰۹:۲۰
آوازهای خاموش 25 ۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۴:۱۸
حاشیه 23 ۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۴:۱۸
پیوست 21 ۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۴:۱۸
با تو 23 ۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۴:۱۸
بیهوده 23 ۹۴/۱۰/۰۲ - ۰۹:۰۹
لیست اشعارآرزو نوری
اشعار دفتر بیهوده شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
پیشواز 148-118 ۹۶/۰۶/۲۲ - ۰۰:۴۸ 7 3 0 206
نامه 148-109 ۹۶/۰۴/۰۳ - ۲۳:۳۶ 3 1 0 222
خلقت 148-96 ۹۵/۱۱/۲۴ - ۲۳:۳۲ 8 13 0 230
شوخی 148-93 ۹۵/۱۱/۰۷ - ۰۰:۰۷ 5 10 0 240
پناهگاه 148-85 ۹۵/۰۹/۰۶ - ۲۱:۵۴ 8 5 0 687
چرخ 148-81 ۹۵/۰۸/۰۲ - ۲۲:۵۵ 8 10 0 328
جمعه 148-79 ۹۵/۰۷/۱۷ - ۲۳:۵۳ 5 1 0 332
انار 148-72 ۹۵/۰۶/۰۹ - ۲۳:۵۸ 2 1 0 310
دنیا 148-70 ۹۵/۰۵/۳۱ - ۲۳:۵۸ 3 0 0 299
غربت 148-65 ۹۵/۰۵/۱۰ - ۲۲:۳۷ 2 5 0 354
جنگ 148-52 ۹۵/۰۳/۱۲ - ۲۳:۵۹ 5 8 0 337
جاودانگی 148-51 ۹۵/۰۳/۱۱ - ۰۰:۰۰ 6 2 0 289
خبر 148-47 ۹۵/۰۲/۲۸ - ۲۳:۳۷ 5 2 0 395
مسیر 148-46 ۹۵/۰۲/۲۶ - ۰۰:۰۰ 9 8 0 371
خواب 148-42 ۹۵/۰۲/۰۷ - ۰۶:۰۵ 10 6 0 388
عصر جدید 148-39 ۹۵/۰۱/۲۹ - ۰۶:۰۵ 12 7 0 418
گهواره 148-34 ۹۴/۱۲/۲۶ - ۰۶:۰۶ 5 8 0 416
قفس 148-28 ۹۴/۱۲/۱۶ - ۰۶:۰۸ 6 10 0 402
بی واسطه 148-21 ۹۴/۱۲/۰۲ - ۰۶:۰۷ 5 3 0 423
تصاحب 148-18 ۹۴/۱۱/۲۷ - ۰۶:۰۵ 6 6 0 431
بیخودی 148-4 ۹۴/۱۰/۱۷ - ۰۶:۰۸ 5 6 0 451
حوا 148-3 ۹۴/۱۰/۱۳ - ۰۴:۲۹ 6 9 0 502
گنجشک 148-1 ۹۴/۱۰/۰۳ - ۰۶:۰۵ 9 9 0 599
اشعار دفتر با تو شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
سرخط 148-129 ۹۶/۰۹/۰۸ - ۱۹:۴۰ 3 8 0 53
مارش 148-126 ۹۶/۰۸/۲۱ - ۲۳:۲۷ 3 4 0 46
سفر 148-125 ۹۶/۰۸/۱۷ - ۲۱:۰۳ 4 7 0 70
خانه 148-122 ۹۶/۰۷/۲۳ - ۲۰:۲۷ 2 3 0 130
[ak j,gn 148-112 ۹۶/۰۵/۰۱ - ۲۲:۱۷ 4 3 0 142
بی مقدمه 148-110 ۹۶/۰۴/۱۰ - ۲۳:۰۲ 5 2 0 204
شهر 148-103 ۹۶/۰۲/۱۰ - ۲۲:۰۵ 5 2 0 235
تنهایی 148-98 ۹۵/۱۲/۰۴ - ۲۳:۳۹ 5 5 0 305
الفبا 148-91 ۹۵/۱۰/۲۵ - ۲۱:۳۴ 8 9 0 705
دیدار 148-88 ۹۵/۰۹/۲۹ - ۱۹:۲۶ 5 4 0 312
نشانه 148-83 ۹۵/۰۸/۱۵ - ۲۱:۳۱ 4 5 0 779
بندر 148-80 ۹۵/۰۷/۲۴ - ۲۲:۲۸ 5 8 0 361
و درخت.... 148-75 ۹۵/۰۶/۲۴ - ۲۳:۵۷ 6 1 0 351
خوشبختی 148-74 ۹۵/۰۶/۱۷ - ۲۳:۵۹ 4 1 0 335
سفر 148-60 ۹۵/۰۴/۱۹ - ۲۲:۱۹ 9 10 0 383
لالایی 148-35 ۹۵/۰۱/۱۶ - ۰۵:۴۴ 7 8 0 408
پرنده 148-27 ۹۴/۱۲/۱۳ - ۰۶:۵۳ 6 8 0 387
خرس 148-16 ۹۴/۱۱/۲۶ - ۰۶:۱۰ 6 6 0 436
دلواپسی 148-15 ۹۴/۱۱/۲۵ - ۰۶:۰۶ 8 6 0 426
سرفه 148-12 ۹۴/۱۱/۱۵ - ۰۶:۱۰ 6 13 0 484
بهشت 148-7 ۹۴/۱۰/۳۰ - ۰۶:۰۷ 6 7 0 502
بدرقه 148-6 ۹۴/۱۰/۲۷ - ۰۶:۱۸ 3 3 0 418
قطار 148-2 ۹۴/۱۰/۰۶ - ۰۶:۱۸ 7 6 0 442
اشعار دفتر پیوست شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
هزار چرخ 148-136 ۹۶/۱۰/۳۰ - ۲۱:۰۱ 0 2 0 78
وعده گاه 148-124 ۹۶/۰۸/۰۸ - ۲۱:۰۶ 2 5 0 60
انشاء 148-120 ۹۶/۰۷/۰۴ - ۲۲:۱۱ 0 1 0 134
روزشمار 148-114 ۹۶/۰۵/۱۶ - ۲۲:۳۰ 1 2 0 173
پیوست 148-108 ۹۶/۰۳/۲۳ - ۲۲:۰۲ 3 0 0 255
تماس 148-101 ۹۵/۱۲/۲۵ - ۲۲:۰۲ 6 6 0 227
ژاکت 148-94 ۹۵/۱۱/۱۲ - ۰۷:۲۹ 1 2 0 243
تصمیم 148-87 ۹۵/۰۹/۲۱ - ۲۲:۵۳ 2 2 0 312
چهارراه قصر 148-86 ۹۵/۰۹/۱۴ - ۲۱:۵۳ 5 3 0 307
پیوست 148-76 ۹۵/۰۶/۳۱ - ۲۳:۵۵ 5 2 0 360
جهنم 148-71 ۹۵/۰۶/۰۶ - ۲۳:۵۸ 6 6 0 364
لبخند 148-61 ۹۵/۰۴/۲۲ - ۲۳:۰۶ 3 6 0 502
گندمزار 148-56 ۹۵/۰۳/۲۹ - ۲۳:۰۶ 4 2 0 364
بی تاب 148-55 ۹۵/۰۳/۲۶ - ۰۰:۰۱ 6 3 0 381
سربازهای چوبی 148-54 ۹۵/۰۳/۲۳ - ۰۰:۰۰ 5 9 0 410
امتداد 148-36 ۹۵/۰۱/۲۲ - ۰۶:۰۴ 10 8 0 396
مدار 148-33 ۹۴/۱۲/۲۵ - ۰۶:۰۷ 4 6 0 391
جرم 148-26 ۹۴/۱۲/۱۲ - ۰۵:۵۱ 6 6 0 413
فال قهوه 148-25 ۹۴/۱۲/۱۱ - ۰۶:۱۵ 5 4 0 414
بهانه 148-24 ۹۴/۱۲/۰۹ - ۰۶:۰۵ 9 9 0 442
رنگ 148-17 ۹۴/۱۱/۲۸ - ۰۶:۱۸ 7 5 0 396
اشعار دفتر حاشیه شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
از دلتنگی 148-130 ۹۶/۰۹/۱۱ - ۱۹:۱۵ 3 2 0 62
وداع 148-116 ۹۶/۰۶/۰۴ - ۱۶:۰۶ 3 0 0 153
دهکده 148-113 ۹۶/۰۵/۰۹ - ۲۳:۲۲ 2 2 0 396
جابجایی 148-111 ۹۶/۰۴/۱۹ - ۲۲:۰۶ 2 1 0 410
قلب تو 148-106 ۹۶/۰۳/۱۰ - ۲۱:۵۹ 3 6 0 226
بهار 148-100 ۹۵/۱۲/۰۹ - ۲۲:۲۶ 3 2 0 320
سه گانه بیابان 148-95 ۹۵/۱۱/۱۶ - ۲۲:۴۸ 2 3 0 255
حاشیه 148-90 ۹۵/۱۰/۱۳ - ۲۲:۰۹ 4 3 0 283
آدم برفی 148-89 ۹۵/۱۰/۰۴ - ۲۲:۱۵ 3 6 0 728
دعا 148-82 ۹۵/۰۸/۰۹ - ۲۲:۱۹ 5 3 0 326
گمشده 148-73 ۹۵/۰۶/۱۳ - ۲۳:۵۹ 7 20 0 443
حالا که 148-69 ۹۵/۰۵/۲۶ - ۲۲:۵۶ 4 3 0 460
رادیو دریا 148-66 ۹۵/۰۵/۱۳ - ۲۱:۴۴ 3 6 0 398
نامه 148-62 ۹۵/۰۴/۲۷ - ۲۳:۰۶ 8 12 0 398
اعدام 148-48 ۹۵/۰۲/۳۰ - ۰۰:۰۰ 3 2 0 391
یک بار مصرف 148-45 ۹۵/۰۲/۱۹ - ۰۰:۰۰ 13 7 1 397
درخت انجیر 148-38 ۹۵/۰۱/۲۶ - ۰۶:۱۵ 10 10 0 599
فرشته 148-32 ۹۴/۱۲/۲۳ - ۰۶:۱۰ 3 4 0 412
عروس 148-29 ۹۴/۱۲/۱۷ - ۰۶:۰۸ 7 5 0 415
سه گانه جنگل 148-23 ۹۴/۱۲/۰۶ - ۰۶:۰۶ 7 4 0 416
زلزله 148-22 ۹۴/۱۲/۰۴ - ۰۶:۰۷ 6 6 0 424
مبادا 148-11 ۹۴/۱۱/۱۳ - ۰۶:۰۸ 5 10 0 503
رویا 148-10 ۹۴/۱۱/۱۱ - ۰۶:۰۵ 4 11 0 486
اشعار دفتر آوازهای خاموش شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
احوالپرسی 148-138 ۹۶/۱۱/۱۷ - ۱۹:۳۲ 2 0 0 22
آوازهای خاموش 148-135 ۹۶/۱۰/۲۴ - ۲۳:۲۱ 4 1 0 45
سوت 148-133 ۹۶/۱۰/۰۳ - ۲۱:۱۵ 3 2 0 69
گناه 148-131 ۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۹:۳۱ 6 4 0 147
خمیازه 148-127 ۹۶/۰۸/۲۳ - ۲۰:۴۱ 3 4 0 197
ادرکنی 148-123 ۹۶/۰۷/۳۰ - ۲۲:۴۱ 3 2 0 45
زاینده رود 148-121 ۹۶/۰۷/۱۰ - ۲۲:۳۶ 3 5 0 60
ملکه 148-117 ۹۶/۰۶/۱۳ - ۲۲:۳۴ 4 1 0 142
اعداد 148-115 ۹۶/۰۵/۲۶ - ۰۰:۱۳ 4 2 0 190
سکوت 148-92 ۹۵/۱۱/۰۳ - ۰۱:۰۱ 3 9 0 299
خر و پف 148-84 ۹۵/۰۸/۲۲ - ۲۳:۵۶ 5 5 0 327
باغبان 148-77 ۹۵/۰۷/۰۴ - ۲۲:۴۴ 5 3 0 332
عشق 148-67 ۹۵/۰۵/۱۸ - ۲۲:۰۴ 5 3 0 385
مسافر 148-64 ۹۵/۰۵/۰۴ - ۲۲:۴۰ 3 3 0 333
دلشوره 148-59 ۹۵/۰۴/۱۵ - ۲۳:۰۶ 4 3 0 622
چون من 148-58 ۹۵/۰۴/۰۹ - ۲۳:۰۶ 4 4 0 546
دستاویز 148-57 ۹۵/۰۴/۰۵ - ۲۳:۰۵ 5 3 0 527
قرار 148-53 ۹۵/۰۳/۱۷ - ۰۰:۰۰ 5 3 0 372
خانه من 148-49 ۹۵/۰۳/۰۴ - ۰۰:۰۱ 6 4 0 356
بهانه 148-44 ۹۵/۰۲/۱۶ - ۰۰:۰۰ 10 14 0 402
عشق 148-43 ۹۵/۰۲/۱۲ - ۲۳:۵۹ 5 2 0 352
پیشامد 148-30 ۹۴/۱۲/۱۹ - ۰۶:۰۸ 7 7 0 447
مارپیچ 148-14 ۹۴/۱۱/۲۰ - ۰۶:۰۶ 9 8 0 489
زادگاه 148-8 ۹۴/۱۱/۰۴ - ۰۶:۳۰ 8 8 0 455
ساعت کوکی 148-5 ۹۴/۱۰/۲۰ - ۰۳:۴۴ 6 7 0 529
اشعار دفتر ابر و باد شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
آغاز 148-137 ۹۶/۱۱/۱۰ - ۲۱:۳۸ 5 1 0 52
همچو 148-105 ۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۲:۰۰ 2 1 0 210
مثال 148-78 ۹۵/۰۷/۱۱ - ۰۰:۲۶ 1 0 0 314
گریه 148-68 ۹۵/۰۵/۲۳ - ۲۳:۱۵ 6 3 0 321
مرداب 148-50 ۹۵/۰۳/۰۹ - ۰۰:۰۰ 10 13 0 411
چرخدنده 148-13 ۹۴/۱۱/۱۸ - ۰۶:۰۷ 6 7 0 499
مدفن 148-9 ۹۴/۱۱/۰۷ - ۰۴:۲۶ 5 9 0 514
اشعار دفتر هنوز شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
از اندوه زن بودن 148-140 ۹۶/۱۱/۲۹ - ۲۲:۰۱ 3 2 0 15
از سمت راست 148-139 ۹۶/۱۱/۲۳ - ۲۱:۵۹ 3 4 0 28
اتاق تاریک 148-134 ۹۶/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۶ 4 4 0 71
هنوز 148-132 ۹۶/۰۹/۲۵ - ۲۱:۴۲ 3 3 0 45
آخرین سرود 148-128 ۹۶/۰۸/۲۹ - ۲۰:۳۵ 4 1 0 46
کوره راه 148-119 ۹۶/۰۶/۲۸ - ۲۲:۳۲ 1 1 0 150
بهتر از من 148-107 ۹۶/۰۳/۱۷ - ۲۲:۰۲ 1 4 0 241
نگاه 148-99 ۹۵/۱۲/۰۸ - ۲۲:۱۰ 8 5 0 233
قاب عکس 148-97 ۹۵/۱۲/۰۲ - ۰۰:۰۳ 4 6 0 221
هکر 148-63 ۹۵/۰۵/۰۲ - ۲۲:۲۵ 5 12 0 372
بوی گل 148-40 ۹۵/۰۲/۰۱ - ۰۶:۰۴ 6 6 0 374
هیچ کس 148-37 ۹۵/۰۱/۲۵ - ۰۶:۰۷ 10 14 0 398
خواب هزار ساله 148-31 ۹۴/۱۲/۲۰ - ۰۶:۰۶ 8 7 0 398
سلام 148-20 ۹۴/۱۱/۳۰ - ۰۶:۱۰ 7 5 0 427
فراموشی 148-19 ۹۴/۱۱/۲۹ - ۰۶:۱۲ 11 8 0 477
اشعار دفتر غزل پرسه شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
تقدیر 148-41 ۹۵/۰۲/۰۵ - ۰۶:۰۷ 7 7 0 446
اشعار دفتر جشن تولد شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
تماشا 148-104 ۹۶/۰۲/۱۷ - ۲۲:۲۱ 4 4 0 470
استقبال 148-102 ۹۶/۰۱/۲۷ - ۲۲:۰۶ 8 10 0 243