اطلاعات شاعر

لیست دفاتر شعر
اشعار و دفاتر شعر مهران اسدپور
لیست دفاتر شعر مهران اسدپور
لیست دفاتر شعر مهران اسدپور تعداد اشعار تاریخ ایجاد
چهارپاره ها... 6 ۹۶/۰۱/۳۱ - ۱۶:۲۱
غزل ... 44 ۹۵/۱۰/۳۰ - ۰۲:۲۱
اشعار تقدیمی ... 2 ۹۵/۱۰/۳۰ - ۰۲:۲۰
دو بیتی ... 11 ۹۵/۱۰/۳۰ - ۰۲:۲۰
عارفانه ... 0 ۹۵/۱۰/۰۶ - ۰۲:۰۷
یادها... 12 ۹۵/۱۰/۰۶ - ۰۲:۰۷
لیست اشعارمهران اسدپور
اشعار دفتر یادها... شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
یلدا ... 337-79 ۹۶/۰۹/۳۰ - ۲۰:۵۸ 6 5 0 130
خزان تلخ ..‌. 337-72 ۹۶/۰۷/۱۲ - ۲۲:۵۳ 2 4 0 74
صادقانه ... 337-60 ۹۶/۰۵/۲۲ - ۲۲:۰۱ 2 3 0 150
سخن نا حق ... 337-54 ۹۶/۰۴/۲۵ - ۲۳:۰۵ 3 8 0 208
آینه... 337-23 ۹۶/۰۱/۰۸ - ۲۲:۱۱ 5 5 0 201
مجال انسانیت... 337-19 ۹۵/۱۱/۲۸ - ۲۳:۴۳ 8 16 0 300
به ؛ سربازان عزیز وطن... 337-1 ۹۵/۱۱/۱۲ - ۱۰:۴۴ 9 19 0 324
شعر پاک ... 337-6 ۹۵/۱۰/۲۷ - ۲۳:۴۱ 8 21 0 354
وادی عشق... 337-5 ۹۵/۱۰/۲۶ - ۲۲:۲۸ 6 10 0 318
راز و نیاز ... 337-4 ۹۵/۱۰/۲۳ - ۲۳:۱۵ 4 12 0 868
به؛ خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان ... 337-3 ۹۵/۱۰/۲۱ - ۲۳:۱۵ 7 15 0 571
عشق عالمگیر ؛ 337-2 ۹۵/۱۰/۱۹ - ۲۰:۵۳ 5 12 0 294
اشعار دفتر دو بیتی ... شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
به یاد استاد؛ جلیل شهناز ... 337-48 ۹۶/۰۴/۰۷ - ۲۲:۳۰ 5 5 0 171
همان که هستی باش... 337-45 ۹۶/۰۳/۳۰ - ۲۲:۰۸ 4 8 0 194
تحریر خیالی ... 337-39 ۹۶/۰۳/۰۸ - ۲۲:۰۳ 7 13 0 192
آزاد سازی خرمشهر ... 337-38 ۹۶/۰۳/۰۳ - ۲۲:۰۵ 4 8 0 167
کابوس ... 337-35 ۹۶/۰۲/۲۷ - ۲۲:۰۲ 8 6 0 177
مسلخ اعتماد ... 337-33 ۹۶/۰۲/۱۷ - ۲۲:۲۱ 7 10 0 241
سیزده ، هم رفت ... 337-24 ۹۶/۰۱/۱۲ - ۲۲:۰۰ 5 8 0 208
حرمت مادر... 337-22 ۹۵/۱۲/۲۹ - ۲۲:۰۶ 3 6 0 210
سنگ صبور... 337-21 ۹۵/۱۲/۲۴ - ۲۲:۱۵ 6 8 0 161
وداع... 337-9 ۹۵/۱۱/۰۴ - ۰۱:۳۱ 6 10 0 524
شُکوهِ «غزل» ... 337-7 ۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۰:۲۰ 2 4 0 296
اشعار دفتر اشعار تقدیمی ... شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
گرامیداشت «حافظ» 337-74 ۹۶/۰۷/۲۰ - ۲۱:۱۱ 5 5 0 99
سیل اشک... 337-8 ۹۵/۱۱/۰۱ - ۲۳:۴۸ 4 8 0 273
اشعار دفتر غزل ... شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
سَر مَست... 337-86 ۹۶/۱۱/۲۴ - ۲۲:۱۷ 6 14 0 124
کودک کار ... 337-85 ۹۶/۱۱/۱۶ - ۲۰:۳۵ 6 8 1 108
خواب... 337-84 ۹۶/۱۱/۱۰ - ۲۱:۳۸ 8 7 0 132
حالمان خوب است... 337-80 ۹۶/۱۰/۱۹ - ۰۰:۵۲ 3 13 4 235
امام علی (ع) ... 337-78 ۹۶/۰۹/۱۱ - ۱۹:۱۵ 6 19 0 269
تردید ... 337-77 ۹۶/۰۹/۰۷ - ۰۸:۱۴ 4 4 0 109
شعر ناب... 337-70 ۹۶/۰۸/۱۸ - ۲۱:۰۱ 6 11 0 393
معبود بی همتا ... 337-76 ۹۶/۰۸/۰۸ - ۲۱:۰۶ 5 12 0 160
دار فنا ... 337-75 ۹۶/۰۸/۰۳ - ۲۲:۳۴ 3 8 0 162
آزاده باشیم ... 337-71 ۹۶/۰۷/۰۸ - ۲۱:۱۱ 0 0 0 79
با نام عشق ... 337-69 ۹۶/۰۶/۱۴ - ۲۳:۴۰ 7 9 0 210
جهانی زیبا ... 337-68 ۹۶/۰۶/۱۱ - ۲۱:۴۰ 6 11 0 268
شمیم عشق... 337-67 ۹۶/۰۶/۰۸ - ۲۱:۴۸ 4 11 0 198
دلتنگی ... 337-66 ۹۶/۰۶/۰۵ - ۲۱:۳۰ 5 10 0 186
الهی ؛ گاهی ، نگاهی ... 337-63 ۹۶/۰۵/۳۱ - ۲۰:۵۵ 3 5 0 228
بیهوده سرایی ؛ « طنز تلخ » 337-62 ۹۶/۰۵/۲۶ - ۰۰:۱۳ 6 15 1 224
غزل ... 337-61 ۹۶/۰۵/۲۳ - ۲۱:۲۱ 4 7 0 169
سایهٔ حق ... 337-59 ۹۶/۰۵/۱۸ - ۲۱:۴۳ 5 8 2 167
ای عشق... 337-57 ۹۶/۰۵/۰۹ - ۲۳:۲۲ 5 4 0 205
جان پناه... 337-53 ۹۶/۰۴/۲۴ - ۲۲:۵۷ 4 6 0 259
عاشقِ خدا شده ام ... 337-30 ۹۶/۰۴/۱۹ - ۲۲:۳۰ 3 3 0 287
میتوان همراه بود ... 337-50 ۹۶/۰۴/۱۳ - ۲۲:۱۶ 2 4 0 433
دیگر نیستند ... 337-51 ۹۶/۰۴/۱۱ - ۲۲:۲۳ 2 6 0 195
نگاهِ حق ... 337-47 ۹۶/۰۴/۰۴ - ۲۲:۱۱ 3 8 0 195
حقیقت و سراب... 337-43 ۹۶/۰۳/۲۷ - ۲۲:۰۴ 3 7 0 364
ریاکار... 337-42 ۹۶/۰۳/۱۸ - ۲۲:۰۱ 2 7 0 245
عصر بی وفایی... 337-41 ۹۶/۰۳/۱۵ - ۲۲:۰۰ 5 11 0 264
مسلخ اعتماد ... 337-40 ۹۶/۰۳/۱۳ - ۲۲:۲۷ 2 7 0 160
تسلیم و رضا ... 337-37 ۹۶/۰۳/۰۲ - ۲۲:۰۴ 4 12 0 151
عیب جو ... 337-36 ۹۶/۰۲/۳۱ - ۲۲:۱۳ 3 8 0 262
تو ؛ « اصفهانِ » منی ... 337-34 ۹۶/۰۲/۲۲ - ۲۲:۰۹ 6 13 0 322
بی نیاز ... 337-31 ۹۶/۰۲/۱۳ - ۲۲:۰۲ 3 6 0 220
گِره گُشا ... 337-29 ۹۶/۰۲/۰۲ - ۲۳:۲۴ 4 6 0 211
جام حقیقت ... 337-27 ۹۶/۰۱/۲۷ - ۲۲:۰۶ 10 18 0 328
مهربان باشیم ... 337-26 ۹۶/۰۱/۲۰ - ۲۲:۰۲ 13 21 0 286
گریهٔ غزل ... 337-25 ۹۶/۰۱/۱۵ - ۲۲:۱۲ 4 6 0 206
« نقشِ فریب » 337-20 ۹۵/۱۲/۱۷ - ۲۲:۰۴ 5 17 0 243
حیله های سراب ... 337-18 ۹۵/۱۱/۲۶ - ۲۳:۳۴ 10 19 0 317
رسوای عشق ... 337-17 ۹۵/۱۱/۲۰ - ۲۳:۱۳ 5 19 0 332
کوچه باغ غزل ... 337-16 ۹۵/۱۱/۱۸ - ۲۳:۳۴ 5 12 0 286
مرگ انسانیت ... 337-13 ۹۵/۱۱/۱۶ - ۲۲:۴۸ 5 14 0 433
وصل جانان ... 337-12 ۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۰:۱۵ 7 17 0 346
شاه راه غزل ... 337-11 ۹۵/۱۱/۰۸ - ۰۰:۱۹ 5 26 0 367
باید و نیست ... 337-10 ۹۵/۱۱/۰۵ - ۰۱:۱۴ 8 20 0 390
اشعار دفتر چهارپاره ها... شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
زبان شعر... 337-82 ۹۶/۱۱/۰۴ - ۰۱:۲۹ 5 6 0 129
قُمار ... 337-81 ۹۶/۱۰/۲۴ - ۲۳:۲۶ 5 10 0 118
ضیافتگاه دنیا ... 337-73 ۹۶/۰۷/۱۷ - ۱۹:۲۸ 4 9 0 108
نگو که از فردا... 337-58 ۹۶/۰۵/۱۶ - ۲۲:۳۰ 5 13 0 197
انتظاری نیست... 337-52 ۹۶/۰۴/۱۷ - ۲۳:۱۴ 6 13 0 345
به عشقِ حضرتِ دوست ... 337-28 ۹۶/۰۱/۳۱ - ۲۲:۰۰ 4 12 0 253