اطلاعات شاعر

لیست دفاتر شعر
اشعار و دفاتر شعر علی حشمتی (بینوا)
لیست دفاتر شعر علی حشمتی (بینوا)
لیست دفاتر شعر علی حشمتی (بینوا) تعداد اشعار تاریخ ایجاد
مهدا 13 ۹۶/۱۱/۰۹ - ۱۲:۳۵
لیست اشعارعلی حشمتی (بینوا)
اشعار دفتر مهدا شماره ثبت انتشار سپاس نظر نقد خوانش
شرط عشق 470-13 ۹۶/۱۱/۳۰ - ۲۱:۳۷ 1 0 0 16
خون دل 470-12 ۹۶/۱۱/۲۹ - ۲۲:۰۱ 3 5 0 39
زبان تازه 470-11 ۹۶/۱۱/۲۸ - ۲۰:۲۳ 2 4 0 27
غریب عشق 470-10 ۹۶/۱۱/۲۳ - ۲۱:۴۹ 4 7 0 53
لایق غزل 470-9 ۹۶/۱۱/۱۷ - ۱۹:۳۱ 1 2 0 43
رویدادسبز 470-8 ۹۶/۱۱/۱۶ - ۲۰:۳۴ 1 0 0 29
پروازازقفس 470-7 ۹۶/۱۱/۱۵ - ۲۲:۴۵ 2 6 0 34
دلگیری 470-6 ۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۹:۵۲ 2 0 0 28
بهارجان 470-4 ۹۶/۱۱/۱۱ - ۲۱:۳۹ 2 3 0 43
درس عاشورا 470-3 ۹۶/۱۱/۱۰ - ۲۱:۳۷ 2 0 0 39
حرف حرف توست 470-2 ۹۶/۱۱/۰۹ - ۲۳:۰۸ 2 2 0 47
کوچ عشق 470-1 ۹۶/۱۱/۰۹ - ۲۳:۰۲ 0 0 0 24
دودست دعا 470-5 ۹۶/۱۱/۰۹ - ۲۳:۰۲ 0 0 0 21