آخرین مطالب
 • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1

ادامه

ادامه

سلام توئه زندگی من  توی تاریکی بارون زده ی یاد تو، جداشدن از پتوی رویای ناتمومت هرروز برام سخته.. ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

فارسی، برترین زبان جهان در اوزان شعری

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9

ادامه

ادامه

۲۸ بهمن سالروز تحول روحانی شاعر گرانقدر سرزمین ما ملک الشعرای وبسایت شعر پاک حضرت محمد حسن صباغ ک ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

سلام و درود خدمت دوستان عزیزم که در سایت شعر پاک فعالیت دارند .

بدینوسیله انتشار مجموعه ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 6 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2

ادامه

ادامه

پیام نویسنده به شعرشناسان و شاعران شرقی و غربی

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

معرفی قالب نوین سروش

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

دلایلی برای نامگذاری سبک شعری معاصر به مازندرانی و تبری

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

نیم وزن ها در شعر فارسی و  انگلیسی

بر ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه


مقایسه ی اوزان شعری در فارسی و انگلیسی
 
معیار هم وزنی در شعر عروضی، تعداد ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه


مقایسه ی قدرت عروضی شعر فارسی با سایر زبان ها
پژوهشگران عرصه ی عروض، برای شعر پارس ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 4 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه • خوانش: 6 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

 

پیش گفتار (نوآوری هایی در ادبیات پا ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 4 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

  

معرفی تک مصراع(قالب تک) بعنوان کوتاه ترین قالب شعری جهان

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 6 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

بسم الله الرحمن الرحیم

قالب شعری سروش در یک نگاه

در تعریف قالب سروش بویژه اگر ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

                        بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 4 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 2

ادامه

ادامه

علی حشمتی

مهدا(مج ...

ادامه مطلب ...
 • اکبر رشنو
 • نظر گاه در تعهد اد بیّات " شعر "
 • سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ - ۰۰:۵۸
 • دسته: علمی
 • خوانش: 3 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

نظر گاه درتعهد  ادبیّات  "  شعر "


ادبیّ ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6

ادامه

ادامه

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 4

ادامه

ادامه

قالب شعری جدیدی به نام سروش

بیستم دی ...

ادامه مطلب ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4

ادامه

ادامه

این مطلب را از این جهت در سایت  قرار داده ام تا شاعران عزیز را دعوت به گفتگویی مهم کنم . آیا در ح ...

ادامه مطلب ...