آخرین آموزش ها
 • خوانش: 5 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">معرفی قالب نوین سروش

تاریخچه ی پیدایش

قالب سروش، نام قالبی است که  در بیستم

ادامه مطلب ... • خوانش: 4 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

  

معرفی تک مصراع(قالب تک) بعنوان کوتاه ترین قالب شعری جهان

در شعر فارسی، قالب فرد(مفرد) که یک بیتی و بدون الزام همقافیه بودن دو م

ادامه مطلب ... • خوانش: 6 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

style="text-align: center;">Talking about your favorite things

ادامه مطلب ... • خوانش: 31 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

نانوشته بودن تمام تاریخ جهان ، نا شناخته بودن تاریخ کامل جهان ، و بخصوص ناشناخته بودن مفهوم شعر در هزاره های پیشین سبب شده است که ا اطلاعِ قابلی از تاریخ شعر در جهان و بنابر این تاریخ باستانی شعر ، و

ادامه مطلب ... • خوانش: 36 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

اصل شعر را بر الهام می دانیم که به عنوان طبع ، قریحه ، یا هرچیز دیگر نزد همه کس وجود ندارد . 

همه نمی توانند به زیبائی مقصود خود را بیان کنند : پس اصل بر بیان زیبا است ، بر زبانِ زیبا است ؛

ادامه مطلب ... • خوانش: 28 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

شعر بدون مخاطب تقریبا" هیچ مفهومی ندارد ؛ و ارزش اصلی هر شعری در این است که مخاطبان بیشتری یافته باشد . از این رو به ندرت شاعری می پذیرد که شعر خود را منحصر به روستا و شهر خود سازد و در پی آن بر می آی

ادامه مطلب ... • خوانش: 61 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

« شعر، یکی از انواع بسیار قدیمی آثار ادبی است که بر حسب زمان و مکان شکل هائی متفاوت یافته است ؛ و عموما" به صورت تعدادی مصراع نوشته می شود ؛ اگرچه می توان آنرا به صورت نثر ، یعنی نوشته ای پیاپی هم آور

ادامه مطلب ... • خوانش: 31 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

آموزش ادبیات فارسی

 

ادامه مطلب ... • خوانش: 14 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

 

سفارش دادن در رستوران 

 

وقتی در رستوران هستید در ابتدا از شما پرسیده میشود

ادامه مطلب ... • خوانش: 11 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

درود دوستان

گستاخی مرا ببخشید.چند نکته در مورد بحر طویل 

 

بحر طويل نوعی شعر یا نثر موزون در ادبیات فارسی است که با ريتم خاصي خوانده ميشود. قالب بحر طویل بیشتر برای بیان

ادامه مطلب ... • خوانش: 13 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

 

Review Lesson 1

 

Hi, how are you?

ادامه مطلب ... • خوانش: 9 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

اشاره به بعضی نکات مقاله زیبایی شناسی بخش 13 و 14
1- اختیارات شاعری . فقط تبصرهء حفظ  زیبایی  وزن و موسیقی اند . مانند : عینک = تبصره بینایی برای بهتر خواندن
2-  بیش از دو سکون و یا متحر

ادامه مطلب ... • خوانش: 91 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

با سلام خدمت همه ی عزیزان و سرورانم

 

این نوشته كوتاه که حاصل برخی دریافت ها و تجربیات شخصی بنده ست پیش تر در سایتی دیگر نیز منتشر شده بود. مناسب دیدم که اینجا هم آن را منتشر کنم ش

ادامه مطلب ... • صباغ کلات
 • زیبایی شناسی .انواع ادبی - بخش سوم
 • پنجشنبه ۱۱ دی ۴۸ - ۰۳:۳۰
 • دسته: آموزش
 • خوانش: 36 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

 

از ترکیب آنها ،  ارکان و در نتیجه مصراع ...و بیت و سپس ، غزلی...  شعری .

پس ، موسیقی . یعنی : ایجاد ضرب آهنگ بوسیلهء ترکیب  واژه های مناسب و خوشترکیب. همخوان .

واژه دار

ادامه مطلب ... • صباغ کلات
 • زیبایی شناسی انواع ادبی . بخش دوم ..(انواع عروض ها )
 • پنجشنبه ۱۱ دی ۴۸ - ۰۳:۳۰
 • دسته: آموزش
 • خوانش: 39 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

 

 زیبایی شناسی در سرایش انواع ادبی                                                                                                                                  بخش دوم :(از بحث یکم)

ادامه مطلب ... • صباغ کلات
 • زیبایی شناسی انواع ادبی . بخش یکم
 • پنجشنبه ۱۱ دی ۴۸ - ۰۳:۳۰
 • دسته: آموزش
 • خوانش: 42 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

زیبایی شناسی سرایش 1-

گوش نوازی .. . چشم نوازی ... دل نوازی

( در 15 بخش :  کلاسیک ،تا ،  نو ، سپید . هایکو . کاریکلماتور)

................................................

ادامه مطلب ... • خوانش: 10 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

style="text-align:right"> 

 

ویژه گی های نقد و ناقد :

ناقد برای اینکه از انصاف درحوزه ی نقد خار

ادامه مطلب ... • خوانش: 22 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

style="text-align:right">دربررسی چیستی و چگونگی ِ یک اثر(شعر) و تراز بندی آن ،  بطور کل سـه نوع نگـاه و نگـارش را

 می توان متصور شد (شرح ـ تحلیل ـ نقد). شاید برخی  ت

ادامه مطلب ... • خوانش: 31 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

سلام و عرض ادب

در قالبی مانند غزل،واژگان معمولا آن جا که ردیف و یا قافیه باشند،تعیین کننده اند،در حالی که ساختار یک اثر تمام واژها نقشی یک سان و برآمده از چگونگی قرار گرفتن در شعر ایفا می کن

ادامه مطلب ... • جابر ترمک
 • شعر امروز / چالشهای پیش رو ، بالش های پشت سر
 • پنجشنبه ۱۱ دی ۴۸ - ۰۳:۳۰
 • دسته: آموزش
 • خوانش: 33 مرتبه

ادامه آموزش

ادامه

شعر امروز (چالش های پیش رو، بالش های پشت سر)
گوشه هایی از سخنان من در گردهمایی شاعران استان فارس در مرداد ماه 88 در انجمن ادبی دانشگاه حافظ شیراز است که بعنوان یک بحث چالش برانگیز ادبی پیش روی عز

ادامه مطلب ...