دسته بندی: غزل
 • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ble align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">

دل بود و نور بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 72 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ساعتِ پنجِ عصر تنهایی، سالنِ سینمای شیرودی

می نشینم کنارِ خاطره ات، چیپس با طعم ماهیِ دودی

آخرین بار خوب یادم هست هفته ی قبلِ درگذشتت بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق یک حادثه ی بالایی 
هدیه بر هر چه دل دریایی

کاش تا حال  مرا  دریابی 
کهکشانی ست پر از  شیدایی

ماه در پیش تو از خجلت مرد
تا تو را دید به این زیبایی 

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">َشرط عشق

هرچه دارم همه راازدل و جان پاک ببازم

شرط اوبود که میخواست کند محرم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این روزها که ارزش انسان نقاب هاست
دنیای من نشانه ی تیر سراب هاست
.
صد بار اگر که شاخه ی میخک شکسته شد
من روی صحبتم خودِ عالیجناب هاست
.

این قحطی زمانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ble align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">

جایی برای گریه به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">خون دل

آنچه فهمیده دلم دردل نافهم نگنجد

خون دل خورده ام آنقدر که در وهم نگن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

زبان تازه  برای سرودن غزلی

عنایتی کن وپرهیز کن زبی محلی

نه آنقدر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">با دل و چشم خمارت رمز و رازی داشتم
مثل مجنون دربیابان دلنوازی داشتم

در میان موج های خسته از فریادها
هق هقی در سینه با سوز و گدازی داشتم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود

رفتم شکارِ عشق و به عشقت شدم شکار
    
        این کار، کارِ طُعمه¬گذاری قشنگ بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ننگ
صفای عشق میخواهم ز دلداری که خود ننگ است
سیه بختی به رنگ مرگ،؛ که خود با خویش در جنگ است
تمام اعتراضش را قلم آهسته میدوزد
روانی گشته اشعارم،سخن با واژه میسوزد
شب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آهش به آتش میکشد هر بیدلِ عقیم را
هر لحظه نجوا میکند آن شاهد کریم را...

تا انتها سر میکشد هر باده ی تلخ غزل
مستانه از سر میبرد هر صحبت حکیم را...

بی جان تر از دیروز ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 441 مرتبه
 • سپاس: 22
 • تعداد نظر: 47
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">بهار در رَه و گل پَرپَر و دلم خون است

بدون گل چه بگویم، فضای دل چون است؟

به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


درجهان‌ْکمرنگ‌شدغوغای‌عشق 
نیست‌دردل‌هادگرسودای‌عشق 
مردمان سَر در گریبـانِ غم اند 
کَس‌نمی‌خواهددگرفردای‌عشق 
نیست‌اینجا قیس‌ِمجنونی‌دریغ 
تاسبـــوئی بِشکَن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود

رفتم شکارِ عشق و به عشقت شدم شکار
    
        این کار، کارِ طُعمه¬گذاری قشنگ بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بانوی شعر های بهاری برای من 
یعنی که از بهار، نگاری برای من 
در نیمه راه  منحنی گنبدی ز نور 
جز شوق بوسه هات چه داری برای من؟
آغوش گرم تو شده در این هوای سرد 
رؤیای 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">طرب دیدی اگر در طینتت دلسرد می رقصد

تو هستی این که دارد در خود از خود طرد می رقصد

 

تهیدست از خودش زن می شود وقتی که می بینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> لبخندهای دخترکم

لبخندها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 123 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا »

 

هر جا که سُخن بر سَرِ اَفعالِ « حَرام » است ؛

پُر بحث ترین قسمتِ آن ؛ « باده و جام » است !

 

در باطنِ این «اَهلِ ریا» ، «صِدق و صفا»

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمی فهمند حالم را کبوترهای آبادی
چگونه می توان رد کرد باورهای آبادی

مرا دیوانه می بینند در تصویر رفتن ها
چه بی رحمند امشب کل دخترهای آبادی

به هر پلکت غزل آویختم اما ن

ادامه شعر ...