دسته بندی: غزل
 • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">یک لحظه بمان تا در غم بسته بماند
عهد من و تو باقی و نشکسته بماند

در شهر نگاهم  بنشین با لب خندان
نگذار امید دل من خسته بماند

یک قصه بگو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">زحمتکش بی ادّعا

آشغال از

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غریب عشق
اگر زعشق تواین دشت بی نصیب شود
قریب عشق توتنهاشودغریب شود
پرنده هاهمه ازاین دیارکوچ کنند
واین قناری دلخسته ناشکیب شود
اگر غزل نسرایندشاعران دیگر
ویاس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

می رسد این روزها بر دست دلبر نامه ام

تا بخواند حرف های گرم را    در نامه ام

 

شکوه های آتشین و داغ   با خود می برد

تا بر آرد دو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

‏‎‏‎در التجای چشم غزالی ، هنوز دل
‏‎‏‎زير هزار فکر محالی، هنوز  دل

‏‎‏‎در انحنای بوسه ی گرم و هوای سرد
‏‎‏‎داری چه روزگار و چه حالی! ، هنوز دل

‏‎در آتش هوای نگاری که

ادامه شعر ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گربه ام،با فکر بَبر شدن می خوابم
حرفم،در صَدَد جمله شدن می مانم
شعرم پشت مُمیز در انتظار نفسی
عشق معقولم در پشت سرِ یک هوسی
خانه ام ویران و ویرانی از آنِ منَست
این ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

کارم درست اوّل باران،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 133 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پروانه فقط موقع پرواز قشنگ است
سوز دل نی موقع آواز قشنگ است

چشمان تو یک منظره  لبریز جنون است
از هر طرفی می نگرم باز قشنگ است

لبخند بزن تا همه ی شهر بدانند
گل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


شبیه حرف چرندی که می توان نشنفت
به هرزه  سبحه نگردان عزیز جان یامُفت<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عمری است    که  با    جان و دلی   رو به تباهی
من    مانده ام       و     دغدغه ای       نامتناهی

زین   ورطه    اگر    در نبرم   جان  به  سلامت
در    دشت بلا    گر 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">  لایق غزل

به نام توست تمام حقایقِ غزلم

مگر به جزتو کسی هست لایقِ غزلم؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 80 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">شكست سنگِ صبورى و بغض من نگسست

نرفــــت سلطنت بردبارى ام از دســـت

 

هنوز مانده به پايان چله هاى سكوت

ميان همه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 150 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کدخدا دوباره دور خانه  را قلم کشید
روی دفتر حساب ، بعد ماجرا قلم کشید

کدخدا میان اهل روستا بهانه کرد 
خنده ی من و تو هردورا قلم کشید

چشمه ماجرای یک نگاه را رقم زده اس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 108 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا »

 

در یک شبِ زمستان ، دیدم که « نونهالی » ...

با منقلی سیاه و یک دَلّه ی «زغالی»...

 

در گوشهٔ خیابان با آن صدایِ لرزان ؛

فریا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بید مجنون تو و زلف پریشان درباد

دیده خون من واین دل حیران درباد

می نهی سربه سر شانه دل با گیسو

می کنی خانه اش ای دلشده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 25 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">  اَزل 
  
از  ازل  در چرخ  گردون غم  فراوان بوده  است
 آدمی هم  در بَرَش یک چند مهمان بوده است
از  ا ز ل  که  قرعه  را  بر  نا مِ   ا نسا نها  زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 153 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تو در تنهایی ام هرشب کبوتر می شوم 
بال در می آورم با بال بهتر می شوم

مثل رودی رو به دریا می روم در شعر هام
تا به دریا می رسم با موج پرپر می شوم

مقصد دیوانه ها یک ع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رقص کبوترهای زخمی در شب دیدار        

دیدارِ دردی آتشین از سینه ای بیدار

آوازِ بس بی ادعای خون به روی خاک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> 

«دلگیری»

دلم گرفته از این غربتی که من دارم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حجم این غصه را، بی تو خوردن
من ندارم مگر، رٌستمَم من
اعتراضم به لب های بسته
جیغ باتومِ ممتد کشیدن
عقد بی میل در آسمان ها
این حرامِ حرام ست بستن
حوصله رفته از

ادامه شعر ...