دسته بندی: غزل
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سال ها چشمِ دلم بارانی ست
دل هم از بارش آن، طوفانی ست

جان مرا خواست و قربان کردم
فتنه گر، باز پی قربانی ست

رو سری را  به سَرِ چوب نهاد
نکند دخترکم  ایرانی ست؟!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دانی امشب  از  چه   رو  گردید   روح افزا نسیم
مژده ی   وصل    آورد   از کوی   آن   زیبا نسیم

تا مگر   گیرد   خبر   زان نوگل   گلزار   حسن
مرغ   جانم   گفتگوها   دا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 50 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">شمع و طوفان

سر بر قدوم حضرت سلطان نهاده ایم،

زان رو که دل به صحبت جانان نهاده ایم.

 

«یا کشتن است کیفر ما یا ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

[Forwarded from طالقــانےها (محمد)]
‍ ‍ ‍ ✨????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????
????

شمع سرافراز

من شمع سرافرازم،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خانه امشب به نوای سخنت آذین ست

قلب گلدان به جمال گل فرّ،تزیین ست

 

نور مهتاب نشان از غم مجنون دارد

روح دنیا،به دوام تب ما خوش بین ست

 

فصل م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


وای‌بر شیعه‌که‌ازفاطمه‌غافل بشود 
گــر طلبکار از او دشمنِ قاتل بشود 
وای بر ماکه اگر صورتِ نیلیِ بتول 
حذف‌از روضه‌و ازنَقلِ‌محافل‌بشود 
وای‌اگر پهـلوی‌بشکسته‌یِ‌یا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">ما از این دنیای فانی جمله فن آموختیم

هر فنی را با دوصد رنج و محن آموختیم

عشق ها ورزیده,دلها بسته

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شمــــع شـــوقــــم که در این بـزم صفا می سوزم

نــور می بخشـــم و در جمـــــع شمــــا می سوزم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

حسین واربه یادتو سینه باید زد

دراین دیاربه یادتوسینه باید زد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 132 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا » 

 

 

دوباره «خوابِ» تو را ؛ در کنار خود دیدم ؛

به ساده لوحیِ «قلبم» ، چقدر ؛ خندیدم !

 

شبِ « تولّدِ » عاشق ترین شقایق بود ..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">درس عاشورا

درس عاشورا که درس عشق وروح بندگی است

راه امن رستگاری درمسیربن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">امروز درولایت ما حرف حرف توست

درمنتهای صحبت ماحرف حرف توست

هرچندداغدارتوایم ای شکوه عشق

ادامه شعر ...
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

سوگند به لحظه ای که خورشید دمید
سوگند به آن دمی که در نور تنید

                                   

آن گاه که صبح، پرتو افشاند به روز
سوگند به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ble align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">

با خو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">کوچ عشق

پیغام یاربودکه آمدبه کربلا

ازکعبه کوچ کردبه صحرای نینوا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">«دودست دعا»

تمام داروندارم فقط دودست دعاست

امید این دل زارم فقط دودست دعاست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">گوسفندی به خر شنیدم گفت:دزد خر مثل دزد من خر نیست

چون که خردزد اگر به دام افتد جرم او جرم یک ستمگر نیست

 

تو خری،خر،ولی نخواهد خور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نسیــــم فـــرودیــن ، اگـر به در زند

درخت گل کنـــد ، پــرنــــده پر زند

ز های

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;"> عاشقی

 

الا ای عاشقی بنگر که خون کردی تو بردلها

 که از ظل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 44 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جاري از ديده بود اين دل خونم امشب

بحر احمر شود اين كنج سكونم امشب

من كه يك عمر نهفتم به دلم داغ فراق

برملا شد همه اسرار درونم امشب

شب هجران تو و حسرت وصلت هيهات

ادامه شعر ...