دسته بندی: غزل
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بی سوز ِ دی و چلّه ، زمستان شدنی نیست

هیمه  تَـراَگر، شعله فروزان شدنی نیست

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

واژه هـای شعرم ،  را دانـه دانـه خواهم گفت

شهر شهرخواهم رفت ، خانه خانه خواهم گفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> 

چه دلتنگم برای گریه کردن شانه می خواهم

 نگاهی آسمانی را به  این کاشانه می

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای دل، بیا بدون هیاهو سـفر کنیم

در کوی عشق خدمتِ اهلِ نظر کنیم

 

آری توان به همّت پیران روزگار

بالا گرفته راه و  ز پستی گذر کنیم

 

شوری به د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دلم‌گرفته‌زِ دنیا،چو غم‌فراگــیراست 
زِ یادِخاطــره‌ها اشکِ‌ما سرازیراست 
به‌روزگارِجوانی ،نشاطْ‌الــزامی‌است 
چرا به‌سی‌نرســیدهْ،دلِ‌همهْ‌پیر است 
برایِ کَم‌شــــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(استقبال از غزل حضرت حافظ)

دگر با سحر چشمانت دلم افسون نخواهد شد

ز تاب طره زلفت دلم مفتون نخواهد شد

هزاران بار دل بردي ، ولي افسوس آزردي

دل آزار اين دل زارم ، د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 82 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه
گر چه پندارد که گردد مست دزد گوسفند
دست خود را می دهد از دست دزد گوسفند

تا جهان باقی ست یادش هست بی تردید هست
پست تر از پست تر از پست دزد  گوسفند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بت من وقت گل و موسم ناز است بيا

عاشق بي سر و پا غرق نياز است بيا

من چه گويم ز پريشاني شبهاي فراق

قصه ي كوره رهي دور و دراز است بيا

روي تو قبله ي ارباب نياز است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزهارفته‌و یک‌عُمر،فناشدافسوس 
زندگی‌دور، زِشادی‌وصفاشدافسوس 
اعتــقادات،شــده‌ملعبه‌یِ‌صـاحبِ زَر 
سینه‌پُرکینه‌و لبریزِجفا شدافسـوس 
همه ، نامَحْرم‌و همدم‌شـده‌غ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آن شب كه به خواب ديدمش من 

مادر به بَرِ فرشتگان بود

در هاله ي نور بي كرانه

سيماي بهشتي اش عيان بود

بر مصحف پُر خط جبينش

بس قصه ز غصه ها نهان بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right"> 

دارمت امَّا . ؟

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزهارفته‌و یک‌عُمر،فناشدافسوس 
زندگی‌دور، زِشادی‌وصفاشدافسوس 
اعتــقادات،شــده‌ملعبه‌یِ‌صـاحبِ زَر 
سینه‌پُرکینه‌و لبریزِجفا شدافسـوس 
همه ، نامَحْرم‌و همدم‌شـده‌غ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یاد و خاطره ی غمگین سالگرد عروج ققنوسهای پلاسکو گرامی
باد.

انفجاری دیدم و آتشنشانان سوختند
در حصار آهن و آتش پریشان سوختند

ناگهان آمد ز هر سو تلّی از آتش فرود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در صبح ازل گر ز لبت كام گرفتيم

در بستر شام ابد آرام گرفتيم

از ميكده ي چشم خمارت بت خمار

مخمور فتاديم ز بس جام گرفتيم

از طره  ي زلف سيهت نيست گريزي

عمر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 122 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمی آساید انسان لحظه ای بی درد  در دنیا
خدایا  رُک بگو با ما چه باید کرد در دنیا؟

فقط افسردگی ، پژمردگی، دلمردگی یا رب
چه دارد غیر از اینها عشق دستاورد در دنیا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 102 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلکِ مرده ی مارا خبر از یار چرا...؟!
دیدگان تر مارا غم دیدار چرا...؟!

 

دلمان بی نوسان شد ته زندان غمش
کام این بی همگان را لب سیگار چرا...؟!

 

همه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 110 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

"جمعه ها گریان شوند ابیات در دامان شعر 

تا کجاها می‌رسد ابر من و باران شعر"

 

شانه هایت رفت از دست دل ویران من

من چگونه سر کنم با درد بی درمان شعر 

 <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 116 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از نیمه راهِ عشق.. پشیمان.. گریختیم

نالان.. شکسته عهد.. به عصیان گریختیم

           

ابلیس، بر بلندی دیوارِ مِه نشست

از قله ها به قلبِ بیابان گریختیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 77 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به تقدیرم مرا این بار نسپار

به خاکِ تیره ی ناچار نسپار

 

مسیر قایق بی بادبان را

به موجِ گیجِ دریابار نسپار

 

حریفِ سوزِ سرما سینه ی توست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 84 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تقدیم به بزرگ بانوی شعر پاک

خواهر گرانقدر، سرکار خانم فاطمه اکرمی

 

جان جانان جهانی خوش باش

وَه  که آرامش جانی خوش باش

دل ما تشنه ی  مهر است  و تو آن<

ادامه شعر ...