دسته بندی: غزل
 • خوانش: 484 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بــه کــــام اهــل ادب روزگار خواهد شد
عـــــروس بخت به ما نیز یار خواهد شد
متــــرس از شــــــب یلـدای نامرادی ها
که اختــــــر سحـــری آشکار خواهد شد
به مویه چند کنی شکوه ها ز بـی ثم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 707 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عطر گلزار تنش حال و هوایی دارد
طرح چشمان قشنگش چه خدایی دارد

من عاشق به تو وابسته ام و میدانم
حیف روح از بدنم قصد جدایی دارد

کاش بودی و خودت حال مرا می دیدی
دل من مثل قد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 459 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شبی که صورت مهتاب بین غم گم شد
دوباره سینه ی دریا پر از تلاطم شد

شکست قلب تمام پرنده ها وقتی
کسی شبیه مترسک دلیل گندم شد

به انتها نرسیدند روزهای سیاه
و شام غربت یلدا نصی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 555 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جهــــــــــــان می توانـد تنت را بگیرد
اگر آه مـــــــــــــــــن دامنت را بگیرد

چه سخت است از بخت بد آتش کین
شبی شعلــــــه اش خرمنت را بگیرد

اگر باز روزی زلیخــــــــــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 511 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می کنم نظم پریشان را ز چشمانت سوال
شایداز آن بینش روشن بگیرم اعتدال
هر چه کتمانت کنم فریاد و جدانم تویی
هر چه رد کردم تو را بیرون نرفتی ازخیال
لحظه ای طوفانی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 681 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دست از سر این شاعر دیوانه ات بردار
دست از سرِ این شاعر دیوانه ی بر،دار(روی تمام مرد هایت شرط می بندم

ای شهر بی شاعر)،غم ونامردیت بسیارفرصت ندادی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 495 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از روی نی نوای تو شد سوره ای غریب
افتاد در گلوی تو دلشوره ای غریب

سهم خدا شدی که تو را مژده داده بود
آن شب که خنده می زدی از کوره ای غریب

یک کاروان مسیر زمان را ادامه داد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 605 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

به نوبرانه ی لب در اوان فروردین

به چشم بی پدرت این ستمگر بی دین


به زنده رود سرازیر از شیار تنت

به اصفهان پر از نقش زیر پیرهنت


به دست های لطیفت که منبع روی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 270 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از درد میان ذهن من پر شده است
لبریزتراز حد تصور شده است
درسفره ی کوچه های بی ماه امشب
یک بوسه ی عاشقانه سگ خور شده است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 624 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

نوع شعر: مثنوی چهارپاره ، یا مثنوی بعید

می بَرد ازدیدگان ، این شــوقِ باده خوابِ ما

کهکشان ها درنـوردیـده ست ، زلـفِ تاکِ ما

دل بـه وجد آمـد ، ز آبِ سـرخِ آتشـنـاک ما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 546 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سلام ای عشـــــق ای آرام جــــانها
خـــدایـــی هدیــــه ای از آسمانها
سلام ای زنــــدگـــــی را نور از تو
نشاط از تو ، غم از تو ، شــور از تو
سلام ای خـــــواب شیرین جوانی
طلـــــو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 416 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سینه ام پُرشــده ازغصه یِ بی حدّوحساب
زِکِه پرسم که دهد بر منِ غمـــدیده جواب
هرکه بامشکل وباکارِخودش مشغول است
غصه دردوره یِ ما واقعـــه ای معمول است
هر که را می نگـرم چـــاره یِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 422 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چله ها ، هرماهه ، بر یارانه ، صـف می ایستیم
پیش عـابر بانـک ها ، رو بر هدف ، می ایستیم
تا ، مباد ! از نقص فنی ,, حاج مرد ؛ اشترخلاص,,
بچـه ی آدم صفـت ، در یک طـرف ، می ایستیم
آسمـا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 457 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صدایی جز صدایِ دل نیاید 
نشـــــان از آدمِ عاقل نیاید
به راهِ عشق عقلم پس کشیده 
بجز دلبـــر، رخِ دیگـــر، ندیده
چوعشق آیدخِرَدکارش تمام است 
برایِ عشــــق، این تنها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 467 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

شبهایِ مُحَرم
یکی می گفـت:این شبهــاکجـائی
روان ســـــویِ کدامین راههـائی
بدوگفتــم روَم جـــائی حســینی
نبــــاشـــددرک،تــاآن رانبیــنی
روَم جـــائی دلم آســـوده گــردد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 595 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای امامِ انقلاب و خون سلام
کُشته ی لب تشنه بر هامون سلام
کُشته گشتی تانمیرد دینِ دوست
بر جهان آئینه شد آئینِ دوست
از دَمِ تیغِ تو می بارد حیات
ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 365 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

هرقدر که از محبتت کم می شد
صافی ستون کمرم خم می شد
از سلسله ی محمد قاجاری
هر خنده ی تو زلزله ی بم می شد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 366 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 6

ادامه شعر

ادامه

" قسم به معنی لا یمکن الفــرار از عشق"
که عاشقانه سرودم گلایه وار از عشق

هوای پر زدن از کوی یار ممکن نیست
بیا مرا برهانم از این دیار ...از عشق

غزل سرودم و دیدی همیش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 294 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 4

ادامه شعر

ادامه

وقتی گلوی نازک او را نشان گرفت
وقتی که تیر، قدرت خود از کمان گرفت

وقتی که قطره قطره‌ی خون از گلو چکید
وقتی که خونِ گلو راه آسمان گرفت...

...دنیا جلوی چشم ربابش سیاه شد!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 613 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حسین ای شهنشاه ظالم ستیز
به پیش پیمبر تو بودی عزیز

اگر دست زهرا نوازد سرت
رسول خدا بوسه زد حنجرت

علی شیر یزدان تو را می ستود
به پشتش

ادامه شعر ...