دسته بندی: دوبیتی
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کجا جویم تو را ای دختر گل
کجا مأوا گرفتی همسر گل

وجودت آنقدر پاک و نجیب است
که مانده نقش تو در باور گل

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سگ گلّه که با گرگان نشیند
بدان چوپان از او خیری نبیند

از این پیوند سگ با گرگ بد ذات
مگر چوپان از این پس باد چیند

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کبوتر را نکش ای مردم آزار
که دارد لانه بر روی سپیدار

اگر خونش به نامردی بریزی
کبوتر بچّه می گردد عزادار

علبرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه یادت در دل من روشن است

عشق تو آرامش جان من است

تو بهارانِ غزلهای منی

دشت شعرم از خیالت گلشن است

 

مهناز نصیرپور

ثبت شده در کانال اشعارم<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل زارم گـــرفتـــار جنـــونـه

روان از دیده ام سیـلاب خونـه

دریـغ از جمـع یاران

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پر از آتش پر از درد است ، زینب
به پا از خشم او گرد است ، زینب

به پیش ظالمان ناجوانمرد
چقدر آخر مگر مرد است ، زینب

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 76 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گرفتی تخم مرغ از خانه ی من
رفیق سفره ی روزانه ی من

گرفتی دلخوشی های تلگرام
نیفکن در خطر یارانه ی من

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صدای اعتراضم را شنیدند

ولی حس می کنم من را ندیدند

 

قفس فرقی ندارد با رهایی

پر وبال مرا وقتی که چیدند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 115 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل به مَثل چو کشتی،افتاده در تلاطم

مغزم پر از هیاهو،در حول این تجسم

 

آشوب در تب عشق،تبدیل آن به رویا

حظ می برم از این عشق،در قالب توهم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 54 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  ازین زنجیــر زندان ناله دارم          درین دل درد چندین ساله دارم                                                طبیبی کو؟ رهـــا سازد زدردم         که  از سوز دلم تبـــــخاله دارم
         

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">سه دو بیتی در مورد فتنه و اغتشاش

 

ای کسی که پرچمِ کشور  به آتش می کشی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دعا کن بر زمین سامان بیاید
به کوه و رود و چشمه جان بیاید

به گوشم نیمه شب از پشت شیشه
صدای چک چک باران بیاید

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 116 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تملّق آفت جان باشد ای دوست
که آن ننگی به دامان باشد ای دوست

اگر آمد سراغ تو زمانی
بران او را که آسان باشد ای دوست
علیرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماشه ی مغز چو در جای خود است،شهر امان است

این ماشه چو غلتد،پی آن رنج و زیان است

 

گر فکر پلیدی در آن نقش ببندد

زیر و زِبَر جان و جهان برگ خزان است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 100 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شب یلدا شب شادی و شوره
بساط شادمانی جور جوره

بگو از خاطرات خوب و شیرین
که امشب نوبت شعر و سروره

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 82 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تقدیم به روح بلند و ملکوتی  هنرمند محبوب و محجوب اصفهان ناهید عزیز ، خالق اهنگ ماندگار غروب کوهستان  ...

 

..............

 

با خنده آمد از در ، در آن غروب _ پای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 180 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پیام مهر و بودن داره یلدا
و از با هم سرودن داره یلدا

پیام خنده بر لبها نشاندن
دل از کینه زدودن داره یلدا

 

یلدا مبارک????????????????????

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

شب یلدا چه خوبه زیر _کرسی

 

انار _ قرمز _ دون کرده باشه

 

دعاهای پدر ، با فال _ حافظ

 

که یلدا بر همه فرخنده باشه

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کسی کز مردمان خوب باشد
به دور از حیله و آشوب باشد

ولی آنکس همیشه بدزبان است
علاجش تیغ خرمنکوب باشد

# علیرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رسید از راه میلاد محمّد
دل ویران شد آباد محمّد

تمام غصّه ها از من پریدند
شدم آرام با یاد محمّد

علیرضا حکیم

میلاد رسول اکرم مبارک باد

ادامه شعر ...