دسته بندی: دهه فجر
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وطنم

وطن یعنی،عده ای ایستاده و عده ای هم خمن
همه بختا باز میشه توی 22بهمن

وطن یعنی،صبح و دوباره زندگی
دوباره بردگی و بندگی

وطن یعنی،اوقده واسه مشهور شدن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ارتش مردمی

اگر انقلاب ما پر ابهت و سنگین است
چون که دهه فجر با نام ارتش عجین است

ارتش یعنی،چهل سال پیش
که ایران داشت،زخم و نیش

ارتش اسلحه نکشید،به سمت مردم<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 544 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شبی پایا ، شبـی غمگین ، شبی بسیار غمزا بود

شبی زاینده ی صد گونه محنت ، شام یلدا بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 482 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همه گوینــــد بهـــار آمـــده آنک عید است

عید اگر هســت چـرا چلچله در تبعید است؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 459 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای آمده از کرانه های شب تار

همراه پرنده ، باز جویای بهار

مضمون رسای عشق را ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 474 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رسته از غرفه های سنگی شب

شب پایا

شب سیاه پلید

ادامه شعر ...
 • خوانش: 469 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفتند بهــــار لالـــه فــام آمده است

گل در قدمـش به ازدحام آم

ادامه شعر ...