دسته بندی: روز‌پدر
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


پریشان‌شُدشَبی،روح‌وروانم 
شُـدم دلتنـگِ جـمـعِ رفتگانم 
نمــودم رو به درگاهِ خـدائی 
که‌ازاین غم بِده ما را رهائی 
شده‌پُراشک‌یارب،دیـده‌ی‌ِمن 
نَظَر کُن بر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 188 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">پدرم با خودش نشان دارد
پدرم بوی آسمان دارد
سینه ای سترگ و رمزآلود
پدرم قلب مهربان دارد
از تمام این جهان بی شک
سر سبز و دل ِ جوان دارد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 259 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من در این نهایت سکوت...

در بی کرانه های غم قسم میخورم..

جز تو..

کسی لایق پرستش نیست..

و تورا پدر نامیدم..

چون میدانم یکی کمتر از حق تورا میپرستم..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 385 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 

پدر نور دو دیده خدا عشق افریده
گل امید تو خانه با مهراو روییده

پدر مهریست پنهان مثال نور یزدان
پدر بود یاری رسان هم بهترجانمان

شب و روزرنج کشیده

ادامه شعر ...