دسته بندی: روز‌عرفه
  • خوانش: 359 مرتبه
  • سپاس: 6
  • تعداد نظر: 10
  • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="LTR" style="text-align:right"> 

ازمروه به صد عشق دویدیم صفارا
ادامه شعر ...