دسته بندی: روز‌مادر
 • خوانش: 201 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">هدیه ای برای مادر

 

امروز با یک کارِ قشنگ و زیبا
من از زمین زَدم به آسمون پل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 159 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مادری‌بودودلی‌خوش‌به‌نگاهی٬گاهی 
دستِ‌پُرمِهروصدایش‌به‌پگاهی٬گاهی 
کاشکی بودکه سَر بر قدمش بگذارم 
منم و غصه و این بارِ گنـاهی ٬‌ گاهی 
در دلِ ظلمتِ افکارِ پریشـان شده ام <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 221 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


تو ای مادر چراغ خانه ی ما
یگانه گوهر دُر دانه ی ما

نگاه تو چراغ دلفروزیست
که روشن می کند کاشانه ی ما

به حق باید که ما پروانه باشیم
تومی گردی چرا پروانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 185 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه کسی همدلم و محرمِ اسرارم شد؟
چه کسی همسفرِ مقصدِ پربارم شد؟

خواستم سوزِ غزل محنتِ مادر باشد
پینه ء دستِ کسی جلوه در افکارم شد

خواستم نَقل کنم عمرِ گرانقدرِ پدر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 234 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته ام...
مثل آتشى كه تا سپيده گرم كرده خانه را
مثل دانه اى كه سالهاى سال
حفظ كرده راز بودنِ جوانه را

ساكتم...
مثل ابر تيره اى كه شوق بارشش فرو نشسته است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 441 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

      

همسر دریا
دوغزل متوالی وپیوسته

سلام دختر دریا ،سلام همسر گل

سلام عطر مجسم ،سلام مادر گل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 441 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زیر گامهای مرد دون

مثل دانه ای انار

له شده ست زن

*

روز مادر است

یک دریچه آرزو برای اوخریده ام

هدیه می دهم به او

مرد بر دریچه مشت م

ادامه شعر ...