دسته بندی: عید‌فطر
 • خوانش: 190 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به هر طرف که می روم دلم  به جستجوی توست

و انعکاس ِ روشنی  که حس  ِ عطر و بوی  توست

 

قفس  قفس   شکسته ام    بشوق    ِ پَر  گشودنی

چه می شود که بشکند دری که رو ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 299 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از عشق تو کل چشمه ها می جوشند

از دست تو آب کوثری می نوشند

از لطف و عنایت تو بیماران هم

 یکباره لباس عافیت می پوشند

 

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 439 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مـــاه رمضــــان رفت ، بیـــا بـاده بنوشیم

جـــامـــی دوسه ، اول سـرِسجّاده بنوشیم

 

محراب پر از رایحه ی شرب طهور است

بشتـــاب از این بـاده که پا داده بنوشیم

ادامه شعر ...