دسته بندی: عید‌قربان
 • خوانش: 154 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">چون نوای عیدآمد،دردو غم ازیادرفت
غصه ای مهمان دل شد،عاقبت دلشادرفت

مردقصه عشق خواهد،جان خودراهم دهد
تاکه تیغ آمد به میدان،هوش ازجلاد رفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 225 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">نفس در جان، دمب جنبان شد و بعد

زندگی در مرگ عریان شد و بعد

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 171 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">عید قربان

 

گُفته خدا تو قرآن
در روزِ عیدِ قربان

 <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 308 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

10 ذوالحجه بود
یادت هست
عید قربان میان آل سعود

 

ساعت 10 شدیم قربانی
نقشه ای بود شوم و شیطانی

 

حاجیان در میان جمع شلوغ
کشته هایی به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 179 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

به مناسبت عید قربان (شهریور95)

 

به قربان گاه آوردم دلم را                       

ادامه شعر ...
 • خوانش: 294 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

«تقدیم به خانواده های شهدای منا»


ساعتی پیش منا فاجعه ای رخ داده 
چقَدَر روی زمین حاجی پاک  افتاده

آه  امروز  مگر عید نبود است چرا؟
پرسشم از ملک و آل سعود است

ادامه شعر ...