دسته بندی: دوبیتی تک مطلعی
 • خوانش: 183 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باغبان تیشه نزن ریشه ی دل پائیزه
بنگر ازدردو غم خود چسان لبریزه
سالهائیست که نهال دل او خشکیده
برگهایش تو ببین زرد شده و میریزه 

اشک

الف اشک که در چشم دلم جاری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 356 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

الهی مثل من دنیا بسوزی

برای خود لباس غم بدوزی

چو می خواهی که با من بد بمانی

ببینم خواریت را نیز روزی

 

الهی مثل یک میمون بگردی

اسیر داعش ملع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 539 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

خدایا

دل من سخت گرفتار کسی هست

که گر آید و ماند همه دنیا ز وجودش چو بهشت است

اگر نه ، ندهم لحظه ای از فکر حضورش ب دو دنیا

خدایا

اسیریم وگرفتار چو مرغی که نه انگیزه

ادامه شعر ...