دسته بندی: فاطمیه
 • خوانش: 283 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

         باخود برد
  خنده ازلب باغبان را
         یاسی که 
    نیلوفرانه رفت

 

زهرا نادری              

ادامه شعر ...
 • خوانش: 298 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

درسیاهی شب 
روی در خاک کشید
تا سیاه نشود 
روی دنیا

                       

زهرانادری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 277 مرتبه
 • سپاس: 16
 • تعداد نظر: 25
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اینم کامل شعر قبلی..

 

از کوچه های تنگ مدینه خبر رسید

دیشب حریم مادر مهدی شکسته شد

هیزم به دور خانه ی زهرا س که ریختند

آتش دلیل سوختن درب بسته شد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 360 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

تک بوته یاس از ستم ها افسرد

پرپر شده بود و بغض خود را می خورد

 

از سیلی و آتش و در و میخ نبود

دستان علی که بسته شد

.......

او پژ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 461 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کاش در جذر و مدِ شعله ی در

لحظه ای درد معما میشد

کاش در حلِ همین مسئله ،عشق

مانع سیلی زهرا(س)میشد

 

داشت در خون خودش می غلطید؟!!!

یا علی(ع)

ادامه شعر ...
 • خوانش: 561 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

 

 

عشق هم مانند ماه از دیده پنهان شد شبی

سوره ای از سوره های ناب قرآن شد شب

ادامه شعر ...