دسته بندی: مبعث
 • خوانش: 182 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اقراء  ای مظهر پاکی و همه، دانایی
مظهرمهرو عطوفت، سخن‌و شیوایی


تو بخوان" آدمیان! عَلَّمَ  مَا لَمْ يَعْلَمْ "
ازهمه، عشق بخوان‌و همه‌ی زیبایی

ماجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 150 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right">تو آمدی و طعم عسلها عوض شده است

مضمون شاه بیت غزلها عوض شده است

تو آمدی و دید مداین ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 199 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">مکارم الاخلاق

 

روز میلاد نبی از پدرم پرسیدم
که پیامبر ز چه رو مبعوث شد ؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">پیامبر رحمت


یه روز یه دختر ناز ، با موهای طلایی
گفت مامانی کجایی ، میشه پیشم بیایی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 232 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">مسیر خوشبختی

 


راهی به جز راه شما قطعاً سراب است
دوری ز آنچه گفته اید حتماً عذاب است
این فکر که غیر از

ادامه شعر ...
 • خوانش: 185 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">عمل صالح

 

بیا و قلب رسول خدا را ، تو شاد کن
با عمل بر آنچه گفته ، دین خود آباد کن
دست مظلومانِ عالم را بگیر ب

ادامه شعر ...