دسته بندی: ولنتاین
 • خوانش: 668 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دعا بکن که نمیرد دلم که زنده به توست
دعا بکن که نمیرد دلت که پیش من است
 
کنارپنجره ای و نگاه می کنی ام
دوباره آمدی و اشتباه میکنی ام
 
نشسته ای چه غریبانه دل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 280 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می کاشتم گل قرینه ی محبت
توبیا ومن

میخواستم
تنها گدا باشم
طلب عشق کنم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 254 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آغوش تو طعم جنون می داد آن شب که

تن پوش تو پیراهنی از جنس حوا بود

 

بابی قراری ها هواابری شدو ... هر بار

طوفانی ازشبهای باران ساز زیبا بود

 

ادامه شعر ...