دسته بندی: زلال
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

صبحدم است و ماه من رفته به  سوی خانه اش...

و آسمان بغل بکرده نور را...

و من نماز خویش را به سوی ماه خو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 157 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

     آشنا  با  رَحمت  ِ پیغمبرم

     من مُرید ِ استجابت در دعای  باورم

     کو دو  دست  ِ مهربانی  تا  بسازد  سایه بانی  بر سرم

     بغض  ِ خونینی نشسته  در گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 188 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

در  انتظار  ِ رفتنم  تو  هم  نظاره   می کنی

و خاطرات  ِ مرده را عبث شماره  می کنی

 

کشیده  خنجراز قفا، هجوم  ِسرخ ِکینه ها

غرور ِ خسته ی  مرا تو پاره پاره  می ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 229 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آئینه غزلخوان شد

تسلیم   ِ شکوفایی  باران شد

شب از تب  ِ تکرار  ِ  سحر  ماه  ِ درخشان شد

آخر تو  کجایی  که  ببینی  همه  جا   عشق   ِ تو  گل  کرده

تنپوش  ِ خزان 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 218 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بال و پر می خواهم

یک هم آواز  ِ  سفر می خواهم

از شراب  ِ کهنه ای  بوسه ی تَر می خواهم

همدلی  همره  و مشتاق  ِ در و دشت  و کمر می خواهم

عقده ای مانده  به جا ،  ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 234 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زمین سبز و زمان سر سبز

نگاه  ِ آسمان  تا  بی کران  سرسبز

شکوفا  گشته  زیبایی  میان  ِ عطر  ِ روئیدن

فلک  مست  از طربناکی ، نگاه  ِ غنچه های ارغوان  سر سبز

هوای 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 215 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل رها کن از ریا

در میان  ِ  جانمازی  از دعا

در گذر از جسم ِخاکی همنفس  با هو بشو

می شکوفد   در   نمازت  ،  آسمانی   از  حضور    ِ کبریا

با هوای  سر  به  داری 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 179 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

امشب بگو از عشق  ِ ناب

از لحظه های  بی کسی از اضطراب

با ربّنای  عاشقی در  دل بزن ، چنگ  و  رباب

تا بشنوی  ای آشنا  با  عشق  ِ ما ، گشتی  رها  از هر  عذاب

حالا س

ادامه شعر ...
 • خوانش: 246 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

گفتی پِرَم  هستی

در  نامرادی  یاورم   هستی

دیگر نداری  عشق  و  احساسی که  می گفتی

چون خنجری در پیکرم هستی

چشم  ِترم هستی

++++++++

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 243 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

یک کوزه  غزل دارم  یک سفره  پذیرایی

مهمان  ِ منی  امشب  ای   عشق  ِ  اهورایی

 

دم کرده هوا  اینجا  بغض  ِ  عطشی  دارد

مشتاق  ِ  نمی  باران   در  مرز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 294 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

     بگشا دری  باز آمدم

     در عاشقی با  سوز و با  ساز آمدم

     دل بر جمالت بسته ام، از غیر  ِ تو بگسسته ام

     لب بسته درمحراب ِیک راز آمدم

    

ادامه شعر ...
 • خوانش: 455 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

تقدیم به جان های قدرتمند یکصد و هفتاد و پنج شهید غواص

گُردانِ جوانه
خواندند همه شانه به شانه
«تاکی به تمنای وصال تو یگانه»[1]
باید بشود نقطه ی عشق تو به هر گوشه نشا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 559 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

وَه گهر می خواهم
هنر از گوهرِ تر می خواهم
شعر تر چیست؟ فرا زان به هنر می خواهم
من همان حالتِ رندانه ی حافظ به سحر می خواهم
رندم و عاشقِ سرمستم و دیوانه چو خود، مردِ خطر می

ادامه شعر ...