دسته بندی: مدافعین حرم
 • خوانش: 50 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

بنام خدا

 

 

 

فاتح دمشق

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از کاروان کربلا جا مانده ام

جانانه در شام جبران میکنم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">یکباره شنیدم خبری پر هیجان را
آورده صبا پیکر یحیای جوان  را

بی سر،  بدنش را به عزیزان برسانید
این گونه بجویید از او نام و نشان را !
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 148 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

باید به خداوند نظر داشته باشد

مانند تو هر کس که جگر داشته باشد

 

شک نیست که هر آینه دن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 240 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلی به وسعت دریا سری به دار ِجنون 

سری که نذر حسین است و وامدار جنون 

 

نگاه ژرف و غریبی شکوهمند و غیور 

به شانه های شهادت نشسته بار ِجنون 

 

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 212 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">نشانده روی دوشش کهکشان را

رها کرده به آسانی جهان را

 

مداف

ادامه شعر ...
 • خوانش: 118 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 
تقدیم به آن شهید بی سر حججی
به آن گل نورسیده پرپر حججی
به آنکه با دادن سر دراین عصر
به مازده است حرف آخرحججی


ادامه شعر ...
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">در دو چشمش خجستگی پیداست در دلش هست التهابی ناب

سمت او سمت عشق ورزی هاست عشق دارد چه بازتابی ناب

 

مقصدش بود چون لقاء الله گام برد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 174 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می خواست نگاه زینبی(س) غم نشود
چشمان دل فاطمه ای (س)  نم نشود

"محسن" شده اینبار به نفش "حججی"
سر داده که آجُرِ حرم کم نشود !

تقدیم به شهید مدافع حرم "محسن حججی"<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 253 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هیس!

لطفا کمی سکوت

نگاهش حرف ها دارد...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 135 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تیری  کبوترانه تر مشق گرفت 
بر سینه نشست و از جگر مشق گرفت 

از بس که دمشق و عشق را قافیه دید
نخل از تن سر بریده سرمشق گرفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 212 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">همسرِ شهید


قسم به قطره های اشک و گونهٔ ترم

قسم به قلبِ پاک و پُر زِ مِهرِ دخترم

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 162 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من نهال این ولایتم ، بر بدهم

تا جزای آن داعش کافر بدهم

نسخه ی دوای من فقط یک خط است:

باید بروم به سوریه سر بدهم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 618 مرتبه
 • سپاس: 16
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

تقدیم به مادران چشم به راه مدافعان حرم که  منتظر پیکر فرزندانشان هستند ?????

 

خبر آمد که تو جا مانده ای آنجا پسرم
چه کنم از غم تو باز گرفته کمرم

 

تازه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 485 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

** تقدیم به روح پرفتوح حضرت زینب(ع) و شهدای مدافع حرم ایشان


نگاه کن تو به چشمان مادری بی تاب
شکوه خم شده‌ی آن پدر که شد بی‌خواب
شکسته و غم عشق است روی پیشانیش
نگاه

ادامه شعر ...