دسته بندی: جدایی
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته ام خسته
.
.
خسته ام از این واژه های در سر
خسته ام از این لاله های پرپر

خسته ام از این سینه پر
از اینکه،عشقت را کشیدم جور

خسته ام خسته،سوگند<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل شکسته ام،پرستار می خواهد
ذهن خسته ام،سیگار می خواهد

آن یار از یاد نرفته
با یاد ما چکار می خواهد

همه عمر به دست گرفتم دل دردمندم
این عاشق،پرستار دل بیمار می

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اندوه من این است که در عصر حواشی
یک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشی
دریاچه ی قم باشی و بر زخم دل من
از شوری خود بر دلم هربار بپاشی
یک منبع عالِم خبر آورد که یک عمر
ت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 78 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بی تو نگاه پنجره از جنس غربت است
خورشید دل به شب زده،در کنج عزلت است
دیگر نمی رسد به مشامش طنین نور
چشم تری که تشنه ی دیدار ظلمت است
بی تو چگونه خاک بپوشد لباس سبز
ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 160 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اگر عمری به تو گفتم رازم

همه دردو همه سوزو گدازم

برای همدلی بود هم نوایی

زدی زخمه شکسته کهنه سازم 
خاطره

به روی بوم خاطره نشته این کبوترم

ببین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 192 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ازآن روزی که دل کندم ز دل دل ازبرم رفت

شبی بار سفر بست جان من از پیکرم رفت 
دارالجنون

اگردارالجنونم می برند امشب به جرم عاشقی بانو

چه باکم باشد آخر منکه خود دیوانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 156 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

ندارم چاره ای جز انتظار هر شب و روزم
خدارا هر دمادم منکه میمیرم از این ماندن

قرار

قرار اماندارم بیقرارم دلی شوریده و دیوا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 202 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باغبان تیشه نزن ریشه ی دل پائیزه
بنگر ازدردو غم خود چسان لبریزه
سالهائیست که نهال دل او خشکیده
برگهایش تو ببین زرد شده و میریزه 

اشک

الف اشک که در چشم دلم جاری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 173 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">من آن شمعم که میسوزم ببین تنهای تنهایم

که می بارم خدارا هردمی داغ فراقم من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 306 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


آمدی طفل دل از راه  به در کردی و بردی
نگرانم که پس از قهر به دست که سپردی

ای که درآینه ی  روی تو هردم  نگرانم
آتش آه دلم را به  چه  تدبیر فسردی؟

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 167 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: justify;">به من گفتی که دیوونه

برو دیگه از ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 178 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زخمه های این دلم را می سرایم عاشقانه
هر غزل شعرو ترانه با بهانه بی بهانه
ساز کهنه ای برایم مانده در این وادی عشق
دل چه می داند ردیف و قافیه در کنج خانه
غزل
هر چه من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 111 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

داغ تنهــایی دلم را پیـر کرد 
روزگارم را عجب دلگیـر کرد 
روزهای‌سخت و دردِبی‌شمار 
از جهـانِ پُر عــذابم سیر کرد 
هرچه‌آمد بر سـَرَم از دیگـران 
دیده‌ام‌با اشکِ‌خود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 128 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمیدانم چرا اینگونه جای پای دل مانده است بردریا

بزن طوفان ببر این جای وامانده دراین وادی

شاعر

شاعر نیم و شعر نگویم من زار

عمری است که در خانه ی غم میسوزم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 186 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شهره شهر منم اینهمه افسانه منم

دل شوریده و محنت کش دیوانه منم

 هر طرف مینگرم دردو غم و هجران است
زین سبب ماه شبم ، ساکن ویرانه منم

دل

ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 204 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پائیز حرف دل عاشق است

و تو انگاری

این دلهای عاشق را نمی بینی

که تک تک بر زمین می افتند

مبادا قدم بر روی این دلها گذاری

دلها مرده اند و به گورستان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 233 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">به هر کس یاعلی گفتم شد آخر خصم مادر زاد

چرا باور کنم عشقی قفس می نالد از صیّاد

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 185 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">دورکعت گریه کردم تا سپیده

 دل من از همه کس دل بریده

 همه رازو نیازم در دل شب

 خدارا این دل دیوانه دیده

قفس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 211 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">از آب دیده گل شد ویرانه ی دل ما
آن خشت کن عمارت آخرتو از گل ما
ازخون دل تو نقشی بر فرش آن بینداز
بنویس دردو هجرو حرمان شد حاصل ما

 مجنون
 به ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 202 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">اگر امشب سکوتم راشکستم

نه اینکه غم درون این دلم نیست

ادامه شعر ...