دسته بندی: الهی نامه
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">پرواز از قفس

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

در شبی سرد وتاریک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 209 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                              « به نام خدا »

 

 

          با نامِ او که نامَش ؛ تعبیرِ نابِ عشق است

        آن حضرتی که تنها ؛ عالیجنابِ عشق است

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 161 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

ماکه از عشق تو تنها غزلش را بلدیم
و زِ عاشق شدنت دَم زدنش را بلدیم

 

یا که از خواندن آن قصه ی لیلی، تنها
همگی گریه و مج

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                          « به نام خدا »

 

    یک برگ نیاُفتَد به زمین تا تو نخواهی... 

    آن را که تو خواهی طلبم از تو « الهی »

 

      عمریست که دن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 246 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پادشاهی نیمه شب در خواب دید

یک نفر زندانی اش را بی گناه

داد دستور رهایی ، بعد از آن

گفت از من حاجتی داری بخواه

گفت نامردیست حاجت خواستن

از تو وقتی دار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 194 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                  « به نام خدا »

 

به جز وجودِ عزیزت مرا پناهی نیست

که در تمام جهان جز تو تکیه گاهی نیست

 

بدون فیضِ حضورت در این سیاهیِ شب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 161 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عروس خدا     

من زنگ سکوت را
از شکستن حلقه های بغض گلوی درد
وچکه های اشک میشنوم
رنگ احساس را میبینم
دردلهای بیرنگ
قفس جدایی رابشکن
ومرا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 211 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                 « به نام خدا »

 

مدهوشِ بزرگی و جلالِ تو چنانم؛

کز روز ازل ذکر تو شد وِرد زبانم

 

اندیشه ز اِدراک ذلیل است و بیان خام؛

درما

ادامه شعر ...
 • خوانش: 223 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

خدیا باتو ام

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 353 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


خدایا به پیران در جادّه ات
قبولی مدرک به تکمادّه ات
تریلی نشینان شیرین بیان
اگر کرد هستند یا لر زبان
پلیسی که در پیچ کرده کمین
کمین کرده با قبض و با دوربین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 360 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یـارب ز نـــور تـوکّل ،  روشــن دل و جــان من کن

از اشک چشـــم ملایک ،  گـوهـر بـه دامـان من کن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 232 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">نام ترانه: تو در   وصفم  نمی گنجی

**

تو در   وصفم  نمی گنجی

 تو در مشق م نمی گنجی

 تو در شعرم نمی گنجی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 426 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خراب از میگسـاری هــای نامحـدودم این شبها

بزن مطرب که سرمست از نوای رودم این شبها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 490 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای که ذرّاتِ جهان سائیده ای

وی که از ذرّه جهان اَفریده ای

کهکشان در کهکشان خورشید ها

در گلستان فضا پاشیده ای

باشد این منظومه ی شمسی نگار

در مقامِ کهکش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 412 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

« ساز وصل »

 

خداونـــدا ،  نگــــارا  ، كارسازا

كريما ، منعمـــا   ،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 377 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

مـــرا شیـــدا و رســوا کردی ای دل

 

عجب شوری ،تو بر پا کردی ای دل
 

به آه  و نــاله و فریـاد  خــــاموش

 

تو اســرارم هویــدا کردی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 408 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کبوتران دلم.....
به سوی نگاه تو ...
پرواز می کنند و....
 سیر نمی شوند
هیچوقت نگفته بودی 
چشمان تو ...
گندم زار است!!!
مدین

ادامه شعر ...
 • خوانش: 414 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گــل شــمعدانی مــن

بـه نـوازشگری دـست تـو

عـادت داشـت

ایـن گــل ظـریف

سـرا پـا احـساس

غـیر آب و آفـتاب

بــوسه هـای لـب تـو را

کـم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 499 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بچه بودیم ارزومون زیاد بود

مثل هوای  تویه  بادکنک  بود

رنگی و زیبا و پراز قشنگی

تو دلمون بود همگی خوش رنگی

بند اونا تو دستامون چون بالن 

هوایی  بودیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 453 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">می روید از گذر آهسته  به ما می خندید

رسم دنیاست که

ادامه شعر ...