دسته بندی: فراق و دوری
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 عشقت را پروانه ای خواهم کرد

که با احتضار بی شمعیش بسوزد.

        از سفری باز می گردم؛

   بغضم را ناقابل،    آری!

 همان بغضی را که دسترنجش انزواست

   

ادامه شعر ...
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">                   بیقراری

                                                                     

ادامه شعر ...
 • خوانش: 161 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بلندای دلتنگیم
کف پای آسمان رامیخراشد
اعتبار صبرم صفرست
موجودی اشکم
 دریا
پلکهایم می چلاند
ابر دلتنگی را

#زهرا_نادری
#شعر سپکو
93/1/28

ادامه شعر ...
 • خوانش: 245 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


آن دل  که  به سودای سر زلف تو خون شد
با    اشک   در آمیخت   و از دیده برون شد

روی تو   و    موی تو   و  ابروی تو    را دید
کز    عقل  گذر   کرد   و گرفتار جنون شد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 119 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بنام خدا

 

 

در ماتمت ای مهربان

روح و روان

افروختم افروختم

بعد از تو ای آرام جان

آب روان

از درد دوری سوختم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 305 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


به سوگت همچو ابر نوبهاران
حرم می گرید و ما و جماران

عزادار توایم ای سرو قامت
از اکنون تا به فردای قیامت

گل رخسار پوشیدی تو از ما
مگر نامردمی دیدی تو از

ادامه شعر ...
 • خوانش: 244 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هوایت
چه کشنده است!
     وقتی که
آفتابی نیستی

 

زهرانادری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 251 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(مفاعيلن مفاعيلن فعولن)

كجايي اي نگار نازنينم 
الهي داغ تو هرگز نبينم
ندارم طاقت دوري عزيزم
بيا تا روي ماهت را ببينم. 

 

(فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 277 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


طناب دلتنگی
 به گردنم افتاده است
میترسم دست فاصله ها
زیرپایم راخالی کند

زهرانادری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 258 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بی تو
تنِ تمام نداشتن هایم
درد می کند
و نگاه بی شرم

مردمک های چشم دریده ی خیابان گَرد
بر تنِ تنهایی ام
تازیانه می کوبند،
بی تو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 232 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای  شب

 

......................

 

 

ای شب تو چرا سحر نداری
جز شومی ودردسرنداری


تندیس شقاوتی و از جور
البته که دست برند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 272 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من سرسری بخشیدم و سر تا سرم را برد...

مادر ندیدی،عشق را...همبسترم را برد...

مردی که در باران مرا از خاطرش می شست..

باور به هر چه مرد را !!؟...نه...باورم را برد..

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 333 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


به جای تو 
نوازش میکند
گونه هایم را
سرانگشتان اشک

به ترکی


سنین طرفیندن
سئغال چکیر
یانقلاریما
گوز یاشیمین بارماق باشی 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 348 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

Zahra.naderi:
شعرپریسکه

 

دست برکه 
به ماه نمیرسد
به سینه میزند
قاب عکس او را  

زهرانادری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 858 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

          همه دل شده سرایت ، نفسم نفس هوایت

          بگذر از این جدایی  دل و جان کنم فدایت

          به  پرنده   اقتدا کن  ز قفس  مرا  رها کن

          به پَ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 294 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

«تقدیم به خانواده های شهدای منا»


ساعتی پیش منا فاجعه ای رخ داده 
چقَدَر روی زمین حاجی پاک  افتاده

آه  امروز  مگر عید نبود است چرا؟
پرسشم از ملک و آل سعود است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 416 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کاش ایام فراق و غمِ دل سَر می شد          
غمِ جانکاه که از سینه ی ما، دَر می شد
کاش تا کوی تو دل بال زنان آمده بود          
کاش چون مرغِ هوا پیرهن از پَر می شد
کاش لب های

ادامه شعر ...
 • خوانش: 319 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از دور تمام  باغ ها  شد روشن

انگار که چلچراغ ها شد روشن

افسوس که با رفتن تو کور شدیم

این گونه تنور داغ ها شد روشن

عفت نظری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 383 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رخت نوروز به تن کردن هم

هیچ سودی به دل خسته نداشت

بی تو من هرچه بپوشم افسوس

رنگ پژمردگی بعدتو پنهان نشود

همه دیدند که بعد از تو عزیز

روزگارم چه غم انگ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 501 مرتبه
 • سپاس: 15
 • تعداد نظر: 26
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باز اسفند شد و بیست و یکم

باز در کوچه کسی گریان شد

باز هم عقربه از شش که گذشت

موقع رفتن از این زندان شد

 

باز هم‌شالِ تو را باد کشید

برد و ا

ادامه شعر ...