دسته بندی: غم و فراق
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

زبان تازه  برای سرودن غزلی

عنایتی کن وپرهیز کن زبی محلی

نه آنقدر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هـر شب کنـــار جعبـه ی اسباب بازی ها

در جستجـــوی روزهــــای کودکی هایم

پیــری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">«دودست دعا»

تمام داروندارم فقط دودست دعاست

امید این دل زارم فقط دودست دعاست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">  چنگ دل

 

چنگِ دل در سینه ام  آهنگی ا ز  غم میزند                                 نغمه ی  عشقی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


زمین لـرزید و دل لرزان‌تر از آن 
همهْ ، آوار و دل ویــران‌تر از آن 
صــدایِ ناله و فـریاد ، برخاست 
جهان‌مبهوت ومن‌حیران‌تر از آن 
یکی مصدوم و دیگــر ، زیرِ آوار 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">  میکده

                                   

از کُهن تا به کنون میکده باز است هنوز               

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">لبخند مرا بس بود
چشمک که زدی مردم
چشمان خودم را من
با دست خود آزردم

تقصیر خود من بود
دیدار نگاه تو
از چاله که بیرون شد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 177 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

ای دل همه ی عمر گرفتار توام دیوانه

تا کی به خیال تو بشینم همه دم افسانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

برگ زردم خدارا همه دم پائیزم
کو توانم که بخواهم ز جا برخیزم
غیر غم نیست مرا همدمی آخر چکنم
دل دیوانه که هر لحظه به دارآویزم
کنج بیغوله من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 192 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ازآن روزی که دل کندم ز دل دل ازبرم رفت

شبی بار سفر بست جان من از پیکرم رفت 
دارالجنون

اگردارالجنونم می برند امشب به جرم عاشقی بانو

چه باکم باشد آخر منکه خود دیوانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 158 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

ندارم چاره ای جز انتظار هر شب و روزم
خدارا هر دمادم منکه میمیرم از این ماندن

قرار

قرار اماندارم بیقرارم دلی شوریده و دیوا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 180 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زخمه های این دلم را می سرایم عاشقانه
هر غزل شعرو ترانه با بهانه بی بهانه
ساز کهنه ای برایم مانده در این وادی عشق
دل چه می داند ردیف و قافیه در کنج خانه
غزل
هر چه من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 170 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

از بدو تولدم که من باریدم

کم داغ فراق را دمادم دیدم؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 160 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هوا ابریست و بارانی
 چه پائیز 
غم انگیزی
 درختان بی لباسند و 
 زمین مملو
 ازبرگهای پائیزی
 چو در این گوچه باغ دل
 که راهی دارد آخر بر تباهی
 آسم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 206 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پائیز حرف دل عاشق است

و تو انگاری

این دلهای عاشق را نمی بینی

که تک تک بر زمین می افتند

مبادا قدم بر روی این دلها گذاری

دلها مرده اند و به گورستان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 209 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">چلچله ها فصل بهاره
دل من چه بیقراره
واسه آواز قناری
همیشه چشم انتظاره
اون به ویرونه نشسته
لحظه ها رو می شماره
نداره صبر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 356 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

میرسد شب , میشوم در ذهن تو منفورتر

سایه هامان محوتر , از هم شدیدا دورتر

 

حالتی دارم شبیه مرده ای زنده به گور

این گره های کفن هم میشود هی کورتر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 186 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اشک غزلم خون شد و شعرم همه درد است
آخر چکنم ساختم از روز ازل با غم و دردم
مردن
نه جای ماندنم اینجاست نه پا دارم که بگریزم
به مردن خو گرفتم من تمام لحظه ها جانا
خون د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 211 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">از آب دیده گل شد ویرانه ی دل ما
آن خشت کن عمارت آخرتو از گل ما
ازخون دل تو نقشی بر فرش آن بینداز
بنویس دردو هجرو حرمان شد حاصل ما

 مجنون
 به ک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 202 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">اگر امشب سکوتم راشکستم

نه اینکه غم درون این دلم نیست

ادامه شعر ...