دسته بندی: رباعی
 • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به نام خداوند منّان

 

هر چه از هجر و ره عشق کشیدیم بس است
تله بسیار شد و راه  پر از خار و خس است

 

دیگر از عهد و وفا و سخن دوست مگو
که در این دوره

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رباعی

شب را به نگاهِ تازه ای بست شهید

 از روزنه ای به روز پیوست شهید

 در هر چه سرود سرخ سبز ست شهید

غمگین نشوم نر فته از دست شهید

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">«می خواستم ای دوست که یارت باشم»
در خاک رهت گرد لباست باشم
دیدم به دو چشم چشمۂ طوفانی
من قطره شدم که بر لبانت باشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

امُ ابیها
محبوب ترین بانوی دنیا ، زهراست
همراز علی امام والا ، زهراست

آنقدر عفیف است و گرامی و نجیب
پیش پدرش، " امُ ابیها" زهراست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 54 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این سنگ، دل سنگِ نگاری بوده ست

بشکسته ز آهِ بیقراری بوده ست

زین چاک که با سوزن و نخ گشته رفو

پیداست که سینه چاکِ یاری بودست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گر دست دهد مجال ِمستي ، خوش باش

از مستي اگر سبو شكستي  ، خوش باش

شالوده ي عمر ما بنا شد به فنا 

در عالمِ نيست ، تا كه هستي  خوش باش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 69 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تا عشق تو بر گردن من طوق انداخت

در اين دل نا اميد من شوق انداخت

گه چشم و گه ابرو و گهي هم زلفت

در طبع غزلسراي من ذوق انداخت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 97 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:justify">بشنیدهام این نکته ز دیوانه ی مست

در سوگ پیاله ای که افتاد و شکست

تکرار دو "نیست " بی گمان باشد نیست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 128 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با کشتی یاد تو نبودن سخت است
شب را به سحر بی تو نمودن سخت است

گفتم که برایت بنویسم شعری
افسوس!که این بار سرودن سخت است
عرض تسلیت به ملّت ایران و خانواده ی دریا نوردان شه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گمگشتهء  من  کاش  برآید  روزی          وین قصهء جانسوز سرآید روزی 
عمریست درین کنج قفس منتظرم           تا یار من  از  آن سفر آید روزی
                                                   

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دریای در آستانه ی طوفانیم

در معرض هجمه های یک بحرانیم

 

پشت در خانه خشک سالیست ولی

ما منتظر ترانه ی   بارانیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یلدای نگاه تو  به خوابم می بُرد
تا کوی جنون  به اضطرابم می بُرد

لبخند تو زیرِ نورِ ماهِ شبِ عشق
لب را به لبِ خُمِ شرابم می بُرد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 138 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مجنونم و دنبال خودم می گردم

ردم به در خانه ی تو آوردم

 

وقتی که خودم پیش تو پیدا بکنم

میلاد من است و جشن دستاوردم

 

محمد علی ساکی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با این همه وعده ی دروغت چه کنم

با خامی دوران بلوغت چه کنم

 

ای شیفته ی سکوت خواب آور شب

دمسردی شعر بی فروغت چه کنم

 

محمدعلی ساکی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 181 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

داغت به دلش شبیه بم می ماند

درسوگ نشسته، مرثیه می خواند

 

این فاجعه را میهنت ای کرمانشاه

همواره غم بزرگ خود می داند

 

محمدعلی ساکی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 باید چه کنم...
.
 


 نه قدرت تغییر چم و خم دارم
  نه طاقت موجی که در آنم دارم
  گویند که با سیل روانه نستیز
  باید چه کنم که طبع آدم دارم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 77 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

عالم همه محو درحضور رخ تست

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دارای نگاهی انتقادی هستم

پابند فروع و هم مبادی هستم

 

 

با شعر غریبه آشنا جارزدم

درانجمن شعر زیادی هستم

 

محمدعلی ساکی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 79 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شاید که ترامپ ، فکر و خیالی دارد
یا سیم هایِ او ، اتّصالی دارد
امّا هیلاری گفته به جانِ پدرم
او نوبتِ یک دکترِ عالی دارد !

م جعفری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باسازمان ملل و ترامپ

 

بر سازه وسازمان گسست افتاده
پست  امرا به مرد پست افتاده
نفرین به هر آنچه خواب بی تعبیر است
 قانون جهان به دست  مست افتاده

ادامه شعر ...