دسته بندی: سایر
 • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

فــــاطمــه

فـاطمه دُخـتِ مـحمـد داغ تــو در دلِ مــاست

توکـه رفتی  هـــردو عالم غرقِ ماتم وعـزاست

مـی درخشی چـون ســتاره بـرســرِ اهلِ زمین

میزنیم بـرسـر و سـی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 9 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                      "بــــٰـار اِلـٰــــهـٰـا"

آمـــــدم امــشـب بـــه ســـویـــت نـــا امــــیــد و رو ســـیـــاه

نــــا امـــیـــد از خــــلـــقِ تــــــو،آورده ام بــــر تــــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    "پـــــــــــــــدر"

مـظـهـرِ ایـستادگی درد مـــا را تـسکین اســــت پـدر

مــهـربــان و از بــرایــم،دیـــن وآئـیـن  اســـــت پـدر

رنـج دوران را تـحــمل کـرد گذشت از ع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خدا

وقــتی چـــشام بــارونـیــه

دلـــم گــرفــته از هــمــه

وجــودِ تــو بَــرام خــــدا

آرامــشِ قـــلــبِ مــنـــه

تـو لـحظه هـای بــی کسی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

             "تـــــــــوبــــــــــه"

امــشــب بـــــه ســــویـــــت آمـــدم
بــــــر درگَــهَــــت بـــا صــــد گــنــاه
یـــــارَب مــــرا امـــشــب بــبــخــش
در خــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وطنم

وطن یعنی،عده ای ایستاده و عده ای هم خمن
همه بختا باز میشه توی 22بهمن

وطن یعنی،صبح و دوباره زندگی
دوباره بردگی و بندگی

وطن یعنی،اوقده واسه مشهور شدن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

واژه ی مرد به زعم ما یل است و نامی

ای دریغا که نمانده ست از آن جز نامی

 

روزگاری وصف هیبت بود و مردی آیین

رفت آن ایام و میراثش ندارد حامی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 24 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

بنام خدا

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

نامه های
سرخ ِ
کوفیان ,

ادامه شعر ...
 • خوانش: 25 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

شعر نو  برای درگذشت برادر دلسوزم:

"  بسوی نور "

 

تو بودی در سخا یکتا علی جان
شبیه و مثل مولای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ارتش مردمی

اگر انقلاب ما پر ابهت و سنگین است
چون که دهه فجر با نام ارتش عجین است

ارتش یعنی،چهل سال پیش
که ایران داشت،زخم و نیش

ارتش اسلحه نکشید،به سمت مردم<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1-

قلمم

از نفسِ سردِ زمستانِ دروغ

می لرزد

ماهی قرمز حوض

روی موج غزلم می رقصد

"خانه ی کاغذی" احساسم

از حقیقت سرشار

ولی اف

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

بنام خدا

 

 

 

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه فیلمی ساخت
دنیا...
از
پایان بازِ ، 
ماجرای من و تو...
که هر ،
ره گذری
 قضاوتمان کرد.

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

بنام خدا

 

 

 

فاتح دمشق

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مادر1

تو نیستی و ماهی ها از بی آبی دارن میمیرن
جوجه ها از دست همه دارن غذا میگیرن

تو نیستی و چشام از گریه دارن کور میشن
نزدیکام همه دارن دور میشن

تو نیستی و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 105 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

راستش را بخواهی
چند باری عاشق شده ام
یکبار عاشق تو
یکبار عاشق عکسهایت
یکبار عاشق خاطراتت
تو رفتی 
عکسهایت پاره شدند
اما خاطراتت 
پای دردهایم میس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

 

 

 

 

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دوست
داشتنش را
به روی
خودت نیاور
من آوردم
دیگر!
به خودم هم
نیامدم...
.
.
@sahlanda????

ادامه شعر ...