دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

فــــاطمــه

فـاطمه دُخـتِ مـحمـد داغ تــو در دلِ مــاست

توکـه رفتی  هـــردو عالم غرقِ ماتم وعـزاست

مـی درخشی چـون ســتاره بـرســرِ اهلِ زمین

میزنیم بـرسـر و سـی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلش از آیِنه،دنیای بزرگی دارد

گل عشق تو به دامان جهان می کارد

اگر از ساز و نوایی شده دلگیر دلت

همه ی حال خوشش را به غمت می بارد

 

 

شان "ماد

ادامه شعر ...
 • خوانش: مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#طُ
اپیزود اول
در جمع از فلسفه گفتم و تو سرفه کردی 
از مذهب از رئالیسم، سوسیالیسم و از... و تو هی سرفه کردی 
بعد غزلی خواندم به یک بیتش که رسیدم، سرفه ات بند آمد
نگا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 72 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ساعتِ پنجِ عصر تنهایی، سالنِ سینمای شیرودی

می نشینم کنارِ خاطره ات، چیپس با طعم ماهیِ دودی

آخرین بار خوب یادم هست هفته ی قبلِ درگذشتت بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق یک حادثه ی بالایی 
هدیه بر هر چه دل دریایی

کاش تا حال  مرا  دریابی 
کهکشانی ست پر از  شیدایی

ماه در پیش تو از خجلت مرد
تا تو را دید به این زیبایی 

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 7 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفت :
عشق تو
به امتحانش نمی ارزید
من به جهنم... 
مگر معیار عشق
 "ارز " بود!!

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 9 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                      "بــــٰـار اِلـٰــــهـٰـا"

آمـــــدم امــشـب بـــه ســـویـــت نـــا امــــیــد و رو ســـیـــاه

نــــا امـــیـــد از خــــلـــقِ تــــــو،آورده ام بــــر تــــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این روزها که ارزش انسان نقاب هاست
دنیای من نشانه ی تیر سراب هاست
.
صد بار اگر که شاخه ی میخک شکسته شد
من روی صحبتم خودِ عالیجناب هاست
.

این قحطی زمانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">
با لاتر از ذهن زمان
بر بلندای حادثه
روی شستت
نشسته باز یقین
درقامت قافت مرده تردید ،
در عرض عمیق
گام می زنی...
ضریب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">ناگزیرم تورا

مثل نفس

دم و بازدم را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه را خاموش کن
سالهاست
روشنی شبهایم
فانوس چشمان توست

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                                                 

                                                             

تاریکی

کیفورِ کافور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خضرِ ره ِ ما مست چو از آبِ حيات است

كِلكش شكرين و سخنش شاخه نبات است

فرزانه یِ فرهيخته یِ عارفِ كامل

استادِ سخن حضرتِ صباغ كلات است

 

قطعه ی فوق در زم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته از زنی
که شبیه من است
زنی  با رژ آبی
ولهجه ی بارانی 
بلوغم را
به تماشا می نشیند
ومن باز...
پنهان می شوم 
لابه لای  کتابی کهنه
تاخودم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نه سیاه مشق های من سیاه است؛

نه سپیده های من سپید!

آخر خیال من،

تو را،

بی رنگ می کشد!
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رباعی

شب را به نگاهِ تازه ای بست شهید

 از روزنه ای به روز پیوست شهید

 در هر چه سرود سرخ سبز ست شهید

غمگین نشوم نر فته از دست شهید

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">با دل و چشم خمارت رمز و رازی داشتم
مثل مجنون دربیابان دلنوازی داشتم

در میان موج های خسته از فریادها
هق هقی در سینه با سوز و گدازی داشتم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

چارنعل بسیار تاختیم

وقت است یورتمه برانیم

تا اُتراق راهی نمانده .

ادامه شعر ...
 • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    "پـــــــــــــــدر"

مـظـهـرِ ایـستادگی درد مـــا را تـسکین اســــت پـدر

مــهـربــان و از بــرایــم،دیـــن وآئـیـن  اســـــت پـدر

رنـج دوران را تـحــمل کـرد گذشت از ع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 441 مرتبه
 • سپاس: 22
 • تعداد نظر: 47
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">بهار در رَه و گل پَرپَر و دلم خون است

بدون گل چه بگویم، فضای دل چون است؟

به

ادامه شعر ...