دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سگ گلّه که با گرگان نشیند
بدان چوپان از او خیری نبیند

از این پیوند سگ با گرگ بد ذات
مگر چوپان از این پس باد چیند

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">«گل ... نشد» در قالب دوگاني

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خدا

وقــتی چـــشام بــارونـیــه

دلـــم گــرفــته از هــمــه

وجــودِ تــو بَــرام خــــدا

آرامــشِ قـــلــبِ مــنـــه

تـو لـحظه هـای بــی کسی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود

رفتم شکارِ عشق و به عشقت شدم شکار
    
        این کار، کارِ طُعمه¬گذاری قشنگ بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بانوی شعر های بهاری برای من 
یعنی که از بهار، نگاری برای من 
در نیمه راه  منحنی گنبدی ز نور 
جز شوق بوسه هات چه داری برای من؟
آغوش گرم تو شده در این هوای سرد 
رؤیای 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

             "تـــــــــوبــــــــــه"

امــشــب بـــــه ســــویـــــت آمـــدم
بــــــر درگَــهَــــت بـــا صــــد گــنــاه
یـــــارَب مــــرا امـــشــب بــبــخــش
در خــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چشمهایم را
"کوک" می کنم
به ساعت آمدنت،
اما نکند
ساز قدم های تو
ناکوک شود...

 

دنیا.ت (ماهک)
۹۶/۱۱/۲۳

ادامه شعر ...
 • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> لبخندهای دخترکم

لبخندها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">جای دوری نمی رود
دوست داشتنت
 حتا اگر هزار فرسنگ

از آغوشت دور باشم

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1-

تمام شب

غمت را سرفه کردم

گلوی واژه هایم زخمی درد است

به گوش من هیاهوی سکوتی تلخ

غم دلتنگیم سوزان و سرد است

************

2-غمت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تسبیح عشق:
:
به سجده می رفت،

باورِ اشک های من!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

 این عطر توست!

پیچیده در چشمان جنگل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 124 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا »

 

هر جا که سُخن بر سَرِ اَفعالِ « حَرام » است ؛

پُر بحث ترین قسمتِ آن ؛ « باده و جام » است !

 

در باطنِ این «اَهلِ ریا» ، «صِدق و صفا»

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمی فهمند حالم را کبوترهای آبادی
چگونه می توان رد کرد باورهای آبادی

مرا دیوانه می بینند در تصویر رفتن ها
چه بی رحمند امشب کل دخترهای آبادی

به هر پلکت غزل آویختم اما ن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">یک لحظه بمان تا در غم بسته بماند
عهد من و تو باقی و نشکسته بماند

در شهر نگاهم  بنشین با لب خندان
نگذار امید دل من خسته بماند

یک قصه بگو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">مواظب ­ام

شست پای این همه آدم

نرود توی چشم چپ­ ام

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عقربه های ساعتم را
کَندَم!
بگذار
معلول باشد
 ساعتی که
هر روز نبودنت را
به رخ تنهایی ام
می کشد...

دنیا.ت(ماهک)
۹۶/۱۱/۱۷

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">مدّتی بود سرودی نسرود/ دل حیرت کیشم/ مدتی بود سرکار نبود/ غزل درویشم/ مدتی بود که ... امّا ناگاه/ آمدی ماه نگاه!/آمدی مهرپناه!/ و توهّم کوچید/ و گلستان غزل/ پُر تراکُم جوشید/ و سرایش، گل کرد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">زحمتکش بی ادّعا

آشغال از

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وقتی تو را کم دارم:

به شعر گفتن،

عادت دارم!

ادامه شعر ...