دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">جنگل به دریا سلام داد

از همانجا که ایستاده بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

شعر نو  برای درگذشت برادر دلسوزم:

"  بسوی نور "

 

تو بودی در سخا یکتا علی جان
شبیه و مثل مولای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 80 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">شكست سنگِ صبورى و بغض من نگسست

نرفــــت سلطنت بردبارى ام از دســـت

 

هنوز مانده به پايان چله هاى سكوت

ميان همه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 150 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کدخدا دوباره دور خانه  را قلم کشید
روی دفتر حساب ، بعد ماجرا قلم کشید

کدخدا میان اهل روستا بهانه کرد 
خنده ی من و تو هردورا قلم کشید

چشمه ماجرای یک نگاه را رقم زده اس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه یادت در دل من روشن است

عشق تو آرامش جان من است

تو بهارانِ غزلهای منی

دشت شعرم از خیالت گلشن است

 

مهناز نصیرپور

ثبت شده در کانال اشعارم<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

اینگونه به قتلِ خود شتابان ؟!

گمانت که ،

               چراغان است دیار مردگان ؟!

های با تواَم

                انسان !

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دیدنی ست 
            شوق پرواز      
                          در لحظه ی آزادی

                                           قدری  کبوتر باش

#آرمیتا_مولوی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حجم این غصه را، بی تو خوردن
من ندارم مگر، رٌستمَم من
اعتراضم به لب های بسته
جیغ باتومِ ممتد کشیدن
عقد بی میل در آسمان ها
این حرامِ حرام ست بستن
حوصله رفته از

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سال ها چشمِ دلم بارانی ست
دل هم از بارش آن، طوفانی ست

جان مرا خواست و قربان کردم
فتنه گر، باز پی قربانی ست

رو سری را  به سَرِ چوب نهاد
نکند دخترکم  ایرانی ست؟!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

 

سیل طغیان و تفرس دل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

[Forwarded from طالقــانےها (محمد)]
‍ ‍ ‍ ✨????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????
????

شمع سرافراز

من شمع سرافرازم،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خانه امشب به نوای سخنت آذین ست

قلب گلدان به جمال گل فرّ،تزیین ست

 

نور مهتاب نشان از غم مجنون دارد

روح دنیا،به دوام تب ما خوش بین ست

 

فصل م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">ما از این دنیای فانی جمله فن آموختیم

هر فنی را با دوصد رنج و محن آموختیم

عشق ها ورزیده,دلها بسته

ادامه شعر ...
 • خوانش: 107 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">گفتند چه داری که نثارش بکنی؟

جز قلبِ پلاسیده ی پُر زخم و ترَک !

- تا یار نباشد به چه کار آید دل

آن هم به فدای زلفش، آن هم به درک..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1-

قلمم

از نفسِ سردِ زمستانِ دروغ

می لرزد

ماهی قرمز حوض

روی موج غزلم می رقصد

"خانه ی کاغذی" احساسم

از حقیقت سرشار

ولی اف

ادامه شعر ...
 • خوانش: 50 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> اشعاری در قالب جدید شعری

به نام

سروش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 132 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا » 

 

 

دوباره «خوابِ» تو را ؛ در کنار خود دیدم ؛

به ساده لوحیِ «قلبم» ، چقدر ؛ خندیدم !

 

شبِ « تولّدِ » عاشق ترین شقایق بود ..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با صبح چشمهای تو آغاز می شوم

خورشید من بتاب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بریدن...

همیشه از رگهای من بالا می رفت

 

و تیغ...

تأسفِ احساسِ مرا نمی فهمید

 

 

 

ح.رزاس

* حصیر ـ ۹۶/۱۱/۱۰

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

درد هایم را فقط یک ناله نامیدی چرا؟

تا به تسکینِ دلم آهی نبخشـیدی چرا؟

یک نفس بر رفعِ غم هایم  نکوشیدی چرا ؟

زیرِ پای زندگی

ادامه شعر ...