دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

سوگند به لحظه ای که خورشید دمید
سوگند به آن دمی که در نور تنید

                                   

آن گاه که صبح، پرتو افشاند به روز
سوگند به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روئین تن نبودم
باران...
در کوچه می بارید

بهشت یا جهنم خانه ی  ما نبود
و رستگاری...
لبان دختریست که من سخت بوسیدمش

 

 

 

ح.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

ذهـن ِ لبـریز از فراموشـی 

درفراسوی خواب گیج انگار  

راه و بیراه و ساقه ی تردید    

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ble align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl">

با خو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خواب دیدم که مُرده ای...
 تو را در آغوش گرفته ام
 زُغ زُغِ   تنهایی ...
ـ درد
کشید

و فغان های ناجور
از...
ـ گریه
شکست

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 61 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کار کفر دل چو در میخانه ها بالا گرفت

ترسم از مسجد ریا آید مسلمانش کند!

*

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق سنگم  می زند! 
تا قیامت می شمارم ای زلیخا مرد باش...
شاینده زیبا

آه...
آزمندم
آرزو را
گوهرِ همزادِ پنهان
در وقارِ شیریِ کردارِ شهوت
شور و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه فیلمی ساخت
دنیا...
از
پایان بازِ ، 
ماجرای من و تو...
که هر ،
ره گذری
 قضاوتمان کرد.

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 50 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

 

چقدردرپارادکس بودن

شوخ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

صبحدم است و ماه من رفته به  سوی خانه اش...

و آسمان بغل بکرده نور را...

و من نماز خویش را به سوی ماه خو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بی سوز ِ دی و چلّه ، زمستان شدنی نیست

هیمه  تَـراَگر، شعله فروزان شدنی نیست

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> 

چه دلتنگم برای گریه کردن شانه می خواهم

 نگاهی آسمانی را به  این کاشانه می

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای دل، بیا بدون هیاهو سـفر کنیم

در کوی عشق خدمتِ اهلِ نظر کنیم

 

آری توان به همّت پیران روزگار

بالا گرفته راه و  ز پستی گذر کنیم

 

شوری به د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">دلبرا محراب چشمت دین من تکفیر کرد

 بوی زلفت این دل شوریده ام زنجیر کرد

دیشبی در بزم کویت عاشقی جز من نبود                         

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق همهمه‌ی یاد تو
در گوش شب است

 

و دل، از حسرت دیدار تو در
تاب و تب است..

 

آرزو محمدزاده

 

4 بهمن ماه 96

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سرخ و سپید
آبی و سبز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 82 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه
گر چه پندارد که گردد مست دزد گوسفند
دست خود را می دهد از دست دزد گوسفند

تا جهان باقی ست یادش هست بی تردید هست
پست تر از پست تر از پست دزد  گوسفند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هر تیک و تاکِ مضطرب با  شقیقه ها...

نفس نمی کشد 

پاهای جهان می لرزد از آوار درد

 

مرگ عبث نیست

بنیاد غربت است

بیداد می شمارد از جُرمِ  من!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 129 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

(( به نام خدا ))

 

با " زبانِ شعر" گاهی میشود افسانه ساخت...

یا که با بیتی "شتابان" بَر کلان و خُرد تاخت !

گرچه پِی بُردن به " اَفکارِ" خلایق ساده نیست...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">وقتی
درآرمان آبی
جاری می شوم...
موج بر می د ارم..‌.
پس نشیب وفراز
جان سیّالم
تن  به بشارت آیینه های آبشار ...
درضریب ستیزهزار

ادامه شعر ...