دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 490 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی

دیدن روی تو در آینه ،  رو می خواهد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 415 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">چیزی نگو پدر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 385 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شمع ها سوختند

در انجماد لحظه ها    

پروانه ها عاشق نمي ماند
در دياري كه خارها حكمراني مي كنند

****

ريشه سكوت 
در خاك ظلم مي رويد
و حاصلش فر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 399 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در چاردیوار اتـــــاقی تنگ محبوسی
بی پنجره _ این بدترین ابزار جاسوسی _

دیگر به چشم کور آدم ها نمی آیی
در تنگنای چشم شان آرام می پوسی

ماندی کدامش را درون شعر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 345 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

وقتی نیستی

رویایت را به آغوش

میکشم

در کوچه تنهایی ام

شانه به شانه شعرم بیا

تا دوباره جان بگیرد 

پای احساسم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 383 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفــت روزی به ماهـی ای غازی :

چــه مــلوسـی ! عجـیب طنّــازی !

 

هیـــچ موجـــود دیگـــری چون تو

من ، ندیـــدم بـــه دُم کـــند بـــازی

 

وا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 448 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

باد ,

افشان گیسوی توست

بر شانه های

دلتنگــــــــ آسمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 296 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خواهش می کنم

زود تر از من بمیر

چرا که نمی خواهم

در آن دنیا هم

منتظر آمدنت باشم ...

 

((محمد شیرین زاده))

ادامه شعر ...
 • خوانش: 730 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 


‎هر روز، چشمانِ تو بر من مى تابد
‎روى سِنِ متروكه ى دنياى سردم 
‎خوشرنگ ترين شعر جهان را مى ريزد
‎در حنجره ى زخمىِ آوازِ زردم
 
‎از تيرگىِ آينه ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 336 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سرخی  و  رسالتی  محقق داری

از زخم ، گذر های  موفق داری

رخصت  بده  تا  ادای  دینی  بکنیم

ای تیغ ! تو  بر گردن ما  حق داری

 

++++++++++

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 402 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">حرف که می­ زنیم

قفسی می‌شود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 329 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">غافل نشدی که غم فراگیر شود

در دست زمان تربیتش دیر ش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 471 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

مطمئنم

با تمام وجود نرفته ای

این را 

از لرزش نگاه غروب فهمیدم

واز سایه ات

که به پایم افتاده بود و هی

کش میداد 

نرفتن ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 401 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">در نگاهی، بنده  می گردد دلی

  مشکلی کی حل شود با مشکلی

 

سبز می گردد به مهری زندگی

زرد می گردد به خشمی حاصلی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 628 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آخر چه خوب حوصله را سَر کشیده ای[1]
بر ذهـنِ من، دو بالِ کبـــوتر کشیده ای

بر های های گـریه ی گل های اطلسی
پای زُمختِ مسخره، محشَر کشیده ای

اصلن تمـام کار ت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 799 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مرا ببوس

پیش از آنکه ،

آخرین قطره ی باران

بر زمین افتد

شاید با بوسه ی تو

باران

دوباره باریدنش را

از سر گیرد ...

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 442 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چرخانده ام دور سرت یک دشت رویا را

دور سرم چرخانده ای افسوس... دنیا را

هرچند خورشیدی ،زمینم... من نمیخواهم

آرام بگذاری مدار آرزوها را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 284 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify"> 

براي آب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 228 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">ابری شدم تا شعری از باران بخوانم

دور از غرور گرم تابستان بخوانم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 203 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

آنقَدَر خسته شده دل که فقط می بارد

ادامه شعر ...