دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 296 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify"> 

براي آب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 236 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">ابری شدم تا شعری از باران بخوانم

دور از غرور گرم تابستان بخوانم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 215 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

آنقَدَر خسته شده دل که فقط می بارد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 669 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

از حس درون من

........... وز آتش احساسم

 

جز این قلمم، شبها

........... کس راز نمیداند

 

 ماجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 254 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">تو ای شکوفه مریم ، فسانه خواهی شد

شبانه های مرا،  ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 433 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صعود کن !

در آسمان بی لک نگاه من ...

 روانه ام شو تا تمام راه، کشورت شود ....

تو را چنان به دردهای کهنه مست می کنم

که " عشق"

مثل اشک و درد

ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 407 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پرندگان

از این دشت رفته اند
تنها یکی مانده
خیال تو!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 393 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صبح  است  کنون ، بیا که آواز کنیم
یک  روز دگر به  عشق ، آغاز کنیم

 

برخیز و بیا  که غم ، فراموش شود
در اوج  صفا و  مهر،  پرواز  کنیم

 

ماجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 431 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">خط زدند مرا

از سرنوشت تو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 401 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 18
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قصه ی تنهایی

 

بیهوده نیست

 

قصه ی تنهایی ام این سان شکوهمندست

 

عشق بی پایانت را

 

موذیانه

 

در زیب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 388 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">همدل و همراز منی، تو گل بی خار منی

در نظر کس چو منی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 329 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خانه از عطر تو یک روز جدا می ماند                                 خالی از همهمه ی رنگ و صدا می ماند

 

بی خب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1370 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 19
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

 

تف شدم از دهان شعر خودم

توي خوابي پر از زباله بکر

نان شب را به خون دل زدم و

توي ذهنم فقط عجوزه ي فکر

 

چون درختي که باورش مرگست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 502 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ای سَـــحَر در سینـه ی احساس ها

شــــعر تر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 489 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right">بسمه تعالی

روی ماهت را چرا امشب به چاه انداختی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 440 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">پدرم

حاشیه فنجانها را

ادامه شعر ...
 • خوانش: 446 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بغض ها ...
     چه سخت فرو خورده اند
و جاده ها...
               چه بی انتها....
قلب ها...
             چه تنها  می تپند....
.
عجب بازی غمگینی است...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 539 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 22
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

حق با شماست جناب دکارت

من

چیزی نیستم جز

فکری 

که لحظه ای

از ذهن او گذشتم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 466 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">توی حلق ­ام

چوبه‌های دار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 423 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">باد خشکی

می وزد،

ادامه شعر ...