دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

چارنعل بسیار تاختیم

وقت است یورتمه برانیم

تا اُتراق راهی نمانده .

ادامه شعر ...
 • خوانش: 21 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود

رفتم شکارِ عشق و به عشقت شدم شکار
    
        این کار، کارِ طُعمه¬گذاری قشنگ بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ننگ
صفای عشق میخواهم ز دلداری که خود ننگ است
سیه بختی به رنگ مرگ،؛ که خود با خویش در جنگ است
تمام اعتراضش را قلم آهسته میدوزد
روانی گشته اشعارم،سخن با واژه میسوزد
شب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آهش به آتش میکشد هر بیدلِ عقیم را
هر لحظه نجوا میکند آن شاهد کریم را...

تا انتها سر میکشد هر باده ی تلخ غزل
مستانه از سر میبرد هر صحبت حکیم را...

بی جان تر از دیروز ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 30 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    "پـــــــــــــــدر"

مـظـهـرِ ایـستادگی درد مـــا را تـسکین اســــت پـدر

مــهـربــان و از بــرایــم،دیـــن وآئـیـن  اســـــت پـدر

رنـج دوران را تـحــمل کـرد گذشت از ع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 443 مرتبه
 • سپاس: 22
 • تعداد نظر: 47
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">بهار در رَه و گل پَرپَر و دلم خون است

بدون گل چه بگویم، فضای دل چون است؟

به

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سگ گلّه که با گرگان نشیند
بدان چوپان از او خیری نبیند

از این پیوند سگ با گرگ بد ذات
مگر چوپان از این پس باد چیند

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">«گل ... نشد» در قالب دوگاني

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خدا

وقــتی چـــشام بــارونـیــه

دلـــم گــرفــته از هــمــه

وجــودِ تــو بَــرام خــــدا

آرامــشِ قـــلــبِ مــنـــه

تـو لـحظه هـای بــی کسی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود

رفتم شکارِ عشق و به عشقت شدم شکار
    
        این کار، کارِ طُعمه¬گذاری قشنگ بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 30 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از مجموعه نیلوفر و از زبان معتاد در حال بهبودی در راستای دلجویی از عزیزان و یاد گذشته ها سروده شد 

سلام به هر کی که دلش شکسته
به معتادی که دست و پاشو بسته
به مادری که روز و ماه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بانوی شعر های بهاری برای من 
یعنی که از بهار، نگاری برای من 
در نیمه راه  منحنی گنبدی ز نور 
جز شوق بوسه هات چه داری برای من؟
آغوش گرم تو شده در این هوای سرد 
رؤیای 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">طرب دیدی اگر در طینتت دلسرد می رقصد

تو هستی این که دارد در خود از خود طرد می رقصد

 

تهیدست از خودش زن می شود وقتی که می بینی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 64 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

             "تـــــــــوبــــــــــه"

امــشــب بـــــه ســــویـــــت آمـــدم
بــــــر درگَــهَــــت بـــا صــــد گــنــاه
یـــــارَب مــــرا امـــشــب بــبــخــش
در خــ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چشمهایم را
"کوک" می کنم
به ساعت آمدنت،
اما نکند
ساز قدم های تو
ناکوک شود...

 

دنیا.ت (ماهک)
۹۶/۱۱/۲۳

ادامه شعر ...
 • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> لبخندهای دخترکم

لبخندها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 22 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

 

 

بنام خدا

 

 

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">جای دوری نمی رود
دوست داشتنت
 حتا اگر هزار فرسنگ

از آغوشت دور باشم

#آرمیتا_مولوی.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1-

تمام شب

غمت را سرفه کردم

گلوی واژه هایم زخمی درد است

به گوش من هیاهوی سکوتی تلخ

غم دلتنگیم سوزان و سرد است

************

2-غمت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تسبیح عشق:
:
به سجده می رفت،

باورِ اشک های من!

ادامه شعر ...