دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آنقدر

حوالی آمدنت

"پَرسه" خواهم زد

تا

فراموش کند چشمهایم

خاطرات خیسِ

نبودنت را...

 

دنیا.ت (ماهک)

۹۶/۱۱/۱۷

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

‏‎‏‎در التجای چشم غزالی ، هنوز دل
‏‎‏‎زير هزار فکر محالی، هنوز  دل

‏‎‏‎در انحنای بوسه ی گرم و هوای سرد
‏‎‏‎داری چه روزگار و چه حالی! ، هنوز دل

‏‎در آتش هوای نگاری که

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ظهورت بی واسطه
                                       جهنمی ست
دشنه ای بر دست

ماهروب شوکتت از آفتاب

   گواه علقکی وا داده از شرارت تو

     و    خصومت من، در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گربه ام،با فکر بَبر شدن می خوابم
حرفم،در صَدَد جمله شدن می مانم
شعرم پشت مُمیز در انتظار نفسی
عشق معقولم در پشت سرِ یک هوسی
خانه ام ویران و ویرانی از آنِ منَست
این ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غرور لب مستت 

کشید از من

رخی از بخار سمی سیگار

این گونه تنهائیم

 از تو می رنجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

کارم درست اوّل باران،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 133 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پروانه فقط موقع پرواز قشنگ است
سوز دل نی موقع آواز قشنگ است

چشمان تو یک منظره  لبریز جنون است
از هر طرفی می نگرم باز قشنگ است

لبخند بزن تا همه ی شهر بدانند
گل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


شبیه حرف چرندی که می توان نشنفت
به هرزه  سبحه نگردان عزیز جان یامُفت<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عطر تو جا مانده بر دستانِ من
کاش می‌شد نور چشمانت، چراغِ راهِ من...

 

آرزو محمدزاده

 

پ.ن: به یاد عطر جا مونده به روی دستهام...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 22 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">تا کی مسمانان

به جرم عشق

با سنگ سلامم می کنید؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

نگاهم کن

بامن به جمهورِ عشق بیا

چه می کند باد

                با یلدای موهایت

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رفت...
رد پاهایش را هم برد
تا هیچ خاطره ای
 زنده نماند ، عذابم بدهد
عاشق که نه...
فقط کمی
عاشق تر بود

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify">«فارغ از مشكلاتِ دل فرسا» در قالب تركيب بند

(بیت نهم این شعر، جاافتاده بود:

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">جنگل به دریا سلام داد

از همانجا که ایستاده بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


عمری است    که  با    جان و دلی   رو به تباهی
من    مانده ام       و     دغدغه ای       نامتناهی

زین   ورطه    اگر    در نبرم   جان  به  سلامت
در    دشت بلا    گر 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">  لایق غزل

به نام توست تمام حقایقِ غزلم

مگر به جزتو کسی هست لایقِ غزلم؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

 

بنام خدا

به حضرت سیدالشهدا (ع)

 

نامه های
سرخ ِ
کوفیان ,

ادامه شعر ...
 • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">بنام خدا

شعر نو  برای درگذشت برادر دلسوزم:

"  بسوی نور "

 

تو بودی در سخا یکتا علی جان
شبیه و مثل مولای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 80 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">شكست سنگِ صبورى و بغض من نگسست

نرفــــت سلطنت بردبارى ام از دســـت

 

هنوز مانده به پايان چله هاى سكوت

ميان همه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 150 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کدخدا دوباره دور خانه  را قلم کشید
روی دفتر حساب ، بعد ماجرا قلم کشید

کدخدا میان اهل روستا بهانه کرد 
خنده ی من و تو هردورا قلم کشید

چشمه ماجرای یک نگاه را رقم زده اس

ادامه شعر ...