دسته بندی: آزاد
 • خوانش: 108 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا »

 

در یک شبِ زمستان ، دیدم که « نونهالی » ...

با منقلی سیاه و یک دَلّه ی «زغالی»...

 

در گوشهٔ خیابان با آن صدایِ لرزان ؛

فریا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بید مجنون تو و زلف پریشان درباد

دیده خون من واین دل حیران درباد

می نهی سربه سر شانه دل با گیسو

می کنی خانه اش ای دلشده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه یادت در دل من روشن است

عشق تو آرامش جان من است

تو بهارانِ غزلهای منی

دشت شعرم از خیالت گلشن است

 

مهناز نصیرپور

ثبت شده در کانال اشعارم<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

اینگونه به قتلِ خود شتابان ؟!

گمانت که ،

               چراغان است دیار مردگان ؟!

های با تواَم

                انسان !

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دیدنی ست 
            شوق پرواز      
                          در لحظه ی آزادی

                                           قدری  کبوتر باش

#آرمیتا_مولوی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 153 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تو در تنهایی ام هرشب کبوتر می شوم 
بال در می آورم با بال بهتر می شوم

مثل رودی رو به دریا می روم در شعر هام
تا به دریا می رسم با موج پرپر می شوم

مقصد دیوانه ها یک ع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 54 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">«می خواستم ای دوست که یارت باشم»
در خاک رهت گرد لباست باشم
دیدم به دو چشم چشمۂ طوفانی
من قطره شدم که بر لبانت باشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">پرواز از قفس

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

در شبی سرد وتاریک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> 

«دلگیری»

دلم گرفته از این غربتی که من دارم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


چشم انتظار تو بودم 
که قاصدک پیامی ز تو ارد 
طوفان شدو 
قاصدک را با خود برد 
و من ماندم و
در انتظار 
طوفانی مخالف 

عبدالحمید بنی اسدی ( شوری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حجم این غصه را، بی تو خوردن
من ندارم مگر، رٌستمَم من
اعتراضم به لب های بسته
جیغ باتومِ ممتد کشیدن
عقد بی میل در آسمان ها
این حرامِ حرام ست بستن
حوصله رفته از

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سال ها چشمِ دلم بارانی ست
دل هم از بارش آن، طوفانی ست

جان مرا خواست و قربان کردم
فتنه گر، باز پی قربانی ست

رو سری را  به سَرِ چوب نهاد
نکند دخترکم  ایرانی ست؟!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

 

سیل طغیان و تفرس دل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

امُ ابیها
محبوب ترین بانوی دنیا ، زهراست
همراز علی امام والا ، زهراست

آنقدر عفیف است و گرامی و نجیب
پیش پدرش، " امُ ابیها" زهراست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

[Forwarded from طالقــانےها (محمد)]
‍ ‍ ‍ ✨????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????
????

شمع سرافراز

من شمع سرافرازم،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خانه امشب به نوای سخنت آذین ست

قلب گلدان به جمال گل فرّ،تزیین ست

 

نور مهتاب نشان از غم مجنون دارد

روح دنیا،به دوام تب ما خوش بین ست

 

فصل م

ادامه شعر ...
 • خوانش: 60 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">ما از این دنیای فانی جمله فن آموختیم

هر فنی را با دوصد رنج و محن آموختیم

عشق ها ورزیده,دلها بسته

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شمــــع شـــوقــــم که در این بـزم صفا می سوزم

نــور می بخشـــم و در جمـــــع شمــــا می سوزم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 107 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">گفتند چه داری که نثارش بکنی؟

جز قلبِ پلاسیده ی پُر زخم و ترَک !

- تا یار نباشد به چه کار آید دل

آن هم به فدای زلفش، آن هم به درک..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1-

قلمم

از نفسِ سردِ زمستانِ دروغ

می لرزد

ماهی قرمز حوض

روی موج غزلم می رقصد

"خانه ی کاغذی" احساسم

از حقیقت سرشار

ولی اف

ادامه شعر ...