دسته بندی: سپید
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ظهورت بی واسطه
                                       جهنمی ست
دشنه ای بر دست

ماهروب شوکتت از آفتاب

   گواه علقکی وا داده از شرارت تو

     و    خصومت من، در

ادامه شعر ...
 • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غرور لب مستت 

کشید از من

رخی از بخار سمی سیگار

این گونه تنهائیم

 از تو می رنجد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

نگاهم کن

بامن به جمهورِ عشق بیا

چه می کند باد

                با یلدای موهایت

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">جنگل به دریا سلام داد

از همانجا که ایستاده بود

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

 

اینگونه به قتلِ خود شتابان ؟!

گمانت که ،

               چراغان است دیار مردگان ؟!

های با تواَم

                انسان !

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


دیدنی ست 
            شوق پرواز      
                          در لحظه ی آزادی

                                           قدری  کبوتر باش

#آرمیتا_مولوی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


چشم انتظار تو بودم 
که قاصدک پیامی ز تو ارد 
طوفان شدو 
قاصدک را با خود برد 
و من ماندم و
در انتظار 
طوفانی مخالف 

عبدالحمید بنی اسدی ( شوری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

 

سیل طغیان و تفرس دل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بریدن...

همیشه از رگهای من بالا می رفت

 

و تیغ...

تأسفِ احساسِ مرا نمی فهمید

 

 

 

ح.رزاس

* حصیر ـ ۹۶/۱۱/۱۰

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روئین تن نبودم
باران...
در کوچه می بارید

بهشت یا جهنم خانه ی  ما نبود
و رستگاری...
لبان دختریست که من سخت بوسیدمش

 

 

 

ح.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خواب دیدم که مُرده ای...
 تو را در آغوش گرفته ام
 زُغ زُغِ   تنهایی ...
ـ درد
کشید

و فغان های ناجور
از...
ـ گریه
شکست

 

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق سنگم  می زند! 
تا قیامت می شمارم ای زلیخا مرد باش...
شاینده زیبا

آه...
آزمندم
آرزو را
گوهرِ همزادِ پنهان
در وقارِ شیریِ کردارِ شهوت
شور و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق همهمه‌ی یاد تو
در گوش شب است

 

و دل، از حسرت دیدار تو در
تاب و تب است..

 

آرزو محمدزاده

 

4 بهمن ماه 96

ادامه شعر ...
 • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سرخ و سپید
آبی و سبز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هر تیک و تاکِ مضطرب با  شقیقه ها...

نفس نمی کشد 

پاهای جهان می لرزد از آوار درد

 

مرگ عبث نیست

بنیاد غربت است

بیداد می شمارد از جُرمِ  من!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">وقتی
درآرمان آبی
جاری می شوم...
موج بر می د ارم..‌.
پس نشیب وفراز
جان سیّالم
تن  به بشارت آیینه های آبشار ...
درضریب ستیزهزار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دست بریده
تن زخمی به تیغ فریب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آسمان

نحیف و زار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آه... 

چه قتل عامی!

پرده ها می سوزند

آتش به پستوی جانم رسیده است

ودرهای پنجره بسوی مرگ شکسته اند

 

چه زیستن است که من آموخته ام؟

گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نرمک نرمک
سر ریز می شود برف

ادامه شعر ...