دسته بندی: سپید
 • خوانش: 78 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">پدرانمان را در آوردند

در سلاخی­ ها و کشتارها

و دست‌هایشان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 89 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پاورچین پاورچین
حواس تیز کرده به آوای پاسبانان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

فریادهای شبانه اندیشه
تبدار

ادامه شعر ...
 • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خفته پشت هر دیدار
نگاهی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

لبانت زمزمۂ کیست؟

   «وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا»   

وز هستنم،  هر  فریاد

ارتش ایسم ها 

    مرا چنان فرو نشاند،

در پندار برهوت خویش
 
 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سنگ بر سنگ
خشت بر خشت نهاده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 عشقت را پروانه ای خواهم کرد

که با احتضار بی شمعیش بسوزد.

        از سفری باز می گردم؛

   بغضم را ناقابل،    آری!

 همان بغضی را که دسترنجش انزواست

   

ادامه شعر ...
 • خوانش: 42 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چشم بر هم نهاده
دست به دست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 71 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 4

ادامه شعر

ادامه


وقتی که
چای احساس 
در فنجان چشمهایت 
دم کشیده است،
کاش میشد
"طعم حرفهایت" را
لب به لب 
چشید...

 

دنیا.ت(ماهک)
۹۶/۱۰/

ادامه شعر ...
 • خوانش: 62 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

Mahak:
بیا 
کمی صدایت را
در حنجره ام 
بریز،
خسته ام از
سکوت عشق.
بیا
بغل کن 
تنهایی ام را
بی تو
هرشب
سر میزند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 61 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یک لیوان قهوه شیرین
صندلی آسایش کافه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">پرنده‌ای می‌آورم

تا درسکوت خانه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 87 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


وعده جهنم 
طعم لبانت را از من گرفت 
حال که به انتها امده ام
دانستم 
جهنم همان نچشیدن لبانت بود

 عبدالحمید بنی اسدی ( شوریده کرمانی )

ادامه شعر ...
 • خوانش: 56 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گیلگَمِش...

تو هماني که مرا به حماقت زندگي مشکوک ميکني

راه گريزي نيست

 آن‌ که از هر سختی شادتر می نمود

 با  سایه ها  نشسته است

.

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 82 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پوستین بر دوش
مست جام چشم های تو
پاییز  خواب می رود
پیر زمستان پایکوب می شود
حجله نو عروس یلدا را

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 72 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بی آنکه...

 بخود آغشته شوم

بی آنکه...

از بـــیراهه ها حــذر کنم

سمــفونی ناآٰرامِ قلبم را نوشته ام  

 

قطره های اشک...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 90 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


در شهر 
کنار یک برج پَست
درخیابان 
زیر یک چراغ تاریک 
در کوچه 
لب جویبار خشک 
می گشتم 
دنبال یار خویش
اما نبود هیچ اثر 
در شهر 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> "چشـــــــــــــــــــم "

از چهار چوب کلیشه های پوچ

 نگاههای  لوچ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 68 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چه لذّتی دارد...

خود را لقمه کردن و به دهان دوست نهادن

که...

بجود 

بجود

بجود 

و طعم عصاره ات را بمَکَد

و بعد...

با خیالی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 54 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سال به سال
میان آفتاب بی رمق زمستان
شکیبا
مغرور
تحفه انارهای یلدا خشک شدند

پرتابه های دست تو
هنگامه پر هیاهوی میهمانی
شوخ و شنگ
مهر آمیز

ادامه شعر ...