دسته بندی: سپید
 • خوانش: 363 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پاییز چنبره زده میان حرف‌هایم
و دست‌هایم بیرون مانده از پیراهن سفیدم،
صدایت رودخانه یست
که دریا از آن عبور می‌کند.

چشم‌هایت را می‌بندی،
جهان را خواب ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 460 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

تو که رفتی ،

از تمام باغچه ها گل گاوزبان رویید !

نسل فندق رو به انقراض نهاد ،

و نبات گران شد .

می دانستم ،

شعبده ی گل گاوزبان کار ساز نیست !

سر ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 368 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حرف به حرف


کلمات پشت سر هم می میرند


کمی قبل از سطر آخر


روی خون آبی کاشی ها منتشر می شوم...

نام کوچک مرا به ریشه ی کلمات،
<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 893 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اگر فقط چشم هایت آبی بود
آواز دریا
در رودخانه ی چشم هایم شنیدنی بود،
اگر و فقط اگر
اتاقم درختی انار داشت
به فصل چیدن
جای دستهایت بر دیوارها
پنجره می رویید
...
کلمه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 615 مرتبه
 • سپاس: 15
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در هر قطره ی باران
در نسیمی که شاخه ها را می نواخت
در آواز پرنده ای عاشق
و در موج نگاهت
خدا را دیده ام ...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 412 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

سقوط مرا

زنی فهمید که

تار مویش

بر شانه های مردم

جا ماند...

مینا امینی

پاییز
11 آذرماه 94

ادامه شعر ...
 • خوانش: 514 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خورشید از خودش کوچید
و ماه در تاریکی خودش را پیدا کرد ،
و من ،
تصمیم گرفتم ، دنیا را به آتش بکشم
وقتی که ،
بوق آن قطار لعنتی،
خواب غوکها را آشفته ساخت ،
و دلفین ها سر از سا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 491 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

جمعه ی ظهور می رسد
من در این حقیقت بزرگ شک نمی کنم
آرمان مهدویّت بلیغ را
بر یخ ملاحظات حک نمی کنم
*
واژه واژه
حرف حرف
روی پرده های دیده و دلم نوشته ام:
من به جنگ دیوهای

ادامه شعر ...
 • خوانش: 527 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قایقی خواهم ساخت بر خاطره ها
قایقم پر از عشق خدا
ناخدای قایقم قلب های با وفا
دل پاک بی ریا
سوخته قایقم راستی ها
مقصدش دیار پاکی ها
همه جایش پر از لطف و صفا
اهل قایقم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 463 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

متَاهَةُ الأموَاتِ
&&&&&&&&&&&&&
بَعدَ قـَتلِی

سَلَّمُوا التّابُوتَ, مَختُوماً لأهلِی.

دَفـَنَتنِی أمرأَةٌ ثَکلَى,

ادامه شعر ...
 • خوانش: 342 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همين چند قطره اشك


پژواك اشك ارامش خاطرم شد

قطره جان بخش او ستاره قلبم
را ربود
قطره شفاف او چو ابينه بردل
نشست
او مي امد باشبنمي
من بادريايي از سوز
به ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 2388 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رفتنت ...
چیزی
شبیه برف است
همه جا را
سپید کرده است
اول موهایم
حالا
شعرهایم ...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 488 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 23
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اینجا همه چیز از اهن و فلز

یه دنیای پر رمزو راز

دنیای قشنگی میسازه

فلز. فلز. فلز

یعنی گاهی زنگ

گاهی رنگ

فلز که با اتیش می.سازه

فلز که

ادامه شعر ...
 • خوانش: 426 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

حدس می زنم ،
حس نکرده و نمی کند ،
به هیچ وجه ،
هیچکس ،
در هوای سرد ،
حال و روز باغ را .
درک می کنند ،
کاج های نازنین شهر ها ، نه
بلکه سروهای لخت و عور باغ ها ،
غرور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 401 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روزعباس.حسین


امروزدنیاغم شود

دنیا عباسش کم شود

اقا. ابوالفضل حسین

شودشهید**ان نورعین

امروزدلیرکربلا

گویدکنم جانم فدا

من بر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 598 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چینی بند ,زن

چینی های شکسته رو بند میزنی

چینی بند زن دل ما فقط تویی

دلای شکسته رو بند میزنی

من دل شکسته ای برات اوردم

ادامه شعر ...