دسته بندی: شعرنو-نیمایی
 • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">مدّتی بود سرودی نسرود/ دل حیرت کیشم/ مدتی بود سرکار نبود/ غزل درویشم/ مدتی بود که ... امّا ناگاه/ آمدی ماه نگاه!/آمدی مهرپناه!/ و توهّم کوچید/ و گلستان غزل/ پُر تراکُم جوشید/ و سرایش، گل کرد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">پرواز از قفس

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

در شبی سرد وتاریک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با صبح چشمهای تو آغاز می شوم

خورشید من بتاب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 46 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یه روز یه جا شنیدم

یکی گفت روز ندیدم

 

بچه بودم و نادان

به این حرفش خندیدم 

 

حالا رسیدم به اون

حرفی که بش خندیدم

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 61 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همراز بگم راز جدید

چگونه شد دردی پدید

 

یکی اومد به نام دوست

به تن کشید چون ادم پوست

 

  گرگ درونش نا پیدا 

   مردم ساده کرد شیدا<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 168 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">و مردم سخت غمگین اند و

 جمعی بی خیالِ چشم های  سرخِ بارانی...

دوباره زیر لب بسیار می خوانند:

«هوا بس ناجوانمردانه سرد است»

ادامه شعر ...
 • خوانش: 68 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شادی رو از دست نده

فرصت و به غم نده

 

تا هست وقت خندیدن

گریه به دل راه نده

 

امروز که خورشید اومد

پاشو که غم سر اومد

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 83 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زمین میشه تب نکنی

خوشی ها رو سلب نکنی

بغض نکنی اشک نریزی

نگیری از ما عزیزی 

زمین بیا همدلی کن

دوری از این سنگدلی کن

تا این چند روز زندگی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شاخه ای اهل زمین
سخنی پاورچین
روبهی محوِ گذرگاه فریب
انتری کم پیدا
سیخِ داغی آرام
ساربانی تنها
قامتی خم شده از دستِ زمان
لابلائی زیرک
زاغکی پیرت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 83 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زمین با بغض  می غرد

  و می بلعد عزیزان را و

 گورستان

خیابان را ...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 121 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

خر چه حیوان عجیبی ست!
ندارد عُجبی
من خری داشتم ایامِ شباب
نه حسود و نه بخیل
نه پی رنگ و فریب
اهلِ تزویر نبود
کینه؟!
هرگز به دلش راه نداشت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 106 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نوای نینوا
همان صدایِ آشناست
که با نسیمِ پرچمِ حسین
و مَقدمِ مُحرّمِ حسین
تمامِ عاشقانِ کربلا
به اذنِ مُقتدای خود
برایِ نسل هایِ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 313 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl"> 

زندگى 

پختنِ كيك سيب است

كار دشوارى نيست

حاصل ساده ترين تركيب است

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 199 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

امشب،در این دِهکَده جنگ است
و دلِ زنانِ دهکده خون رَنگ است

فردا،جنگ است.امشب،بازار بوسه پر رَنگ است.
خوابیدم،دیری نَپایید که خواب دیدم!
من شعری از فریاد بر رویِ آب دیدم<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 156 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL"> 

                     ای پرستو         3   

           ...................................

 

.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 158 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

????عشق ????

گوهر کمیاب این دنیا ست ؛ عشق

 

هدیه ی الله ، بر دل هاست ؛ عشق

 

با وضو ، این قصه را ، باید.. نوشت 

 

چون خداوند این گ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 148 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">ای پرستو   2

 

.

تو ، به بال فرصت آزادگی خرسندهستی

من عجب دارم چرادرواحه ی درماندگی پابندهستی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 137 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در سایه یِ تو یا ثامن الحجج
من زیباترین سرودها را سر داده ام
و لحظه هایِ عاشقی را
با شیرینیِ حضورِ تو لبریز کرده ام
تا عالمی را
با عطرِ وجودتان معطّر کنم !
پس

ادامه شعر ...
 • خوانش: 168 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این تکه از زمین چقدر آسمانی است 
اینجا کبوتران ز پی قاف آمدند 
تا مرز عشق 
مرز جنون 
گنبد طلا 
سودای پروانگی و سوختن 
فنا 
اینجا که چشمهای تمنا پر از د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 144 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باید چلچله ها را دید
و با اُمّید
زمین را در نوردید  !
یا چون خورشید
به خانه هایِ بارانی رفت
تا طعمِ بهارِ نارنج
یادآوارِ خاطره هایمان شود !

...

ادامه شعر ...