دسته بندی: غزل مثنوی
 • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: justify;">                                            

غزل مثنوی

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 270 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

گیلاس اول

در سالگرد آخرین دیدارمان هستیم

ساعت به وقتِ این خیابان, ساعت عشق است

آیا تو هم اندازه ی من معتقد هستی؟

من معتقد هستم که دیگر نوبتِ عشق است

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 180 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با درودی صمیمانه :

 

باز این من ُ  این شب ها

میخانه گُزیدن ها ، تا رشته ء غم ها را 

هر بار ، بُـریدن ها 

 

شاید که ریاضت شد ،  داروی خیالاتم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 137 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">نوروز می رسد، 

با میر پنج روز 
برخیز و شاد زی،

بر رفته دل مسوز

 

فرخنده پی چه روز خوشی هست حالیا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 311 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قصه ی درد
خواهم که پس از این به تو از درد بگویم
از چشم پر از آب و رخ زرد بگویم

از درد دو سه نسل جوان مانده به منزل
در گوش کر آدم بی درد بگویم

ازجیب پر ازخالی و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 285 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اپیزود یکم

شلیک کن توی سرم , چیزی درونش نیست

چیزی به جز امیدهای واژگونش نیست

 

چیزی به جز انبوه رویاهای منشوری

طعمِ گسِ یک عمر شاعر بودنِ زوری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 249 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

درد فِراق

همچو نی می نالم از درد ِ فراق
تا بگویم شرح هجر و اشتیاق

زانکه گشتم من جدا از نی سِتان
ناله ها سَر می دهم با دوسِتان

روزگاری سبز و خرم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 674 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همیشه هر چه افق را عمود می بینم

که موش له شده ای زیر چرخ ماشینم

 

همیشه هر چه افق را عمود...در من رفت

و خاطرات کسی که نبود در من رفــــت

 

ه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 402 مرتبه
 • سپاس: 12
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 5

ادامه شعر

ادامه

مـی رفـت، ولی پشت  و پناه حرمش بود
مـردی کـه شـبـیه پـدرِ مـحترمـش بود
 
مـی رفـت کـه بر بـرکه ی بی تاب بتابد
ماهـی که فـلک چـله نشین درمَش بـود
 
نخلی که تـن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 465 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

باغ ، چراغان  شده ؛ با  نسترن

مقـدم مهمـان ، سر چشم چمن

حاشیه گلگستره ای ، رنگ رنگ

دامن پرچیـن عـروسی ، قشنگ

صحنه ، پرآرایـه ی گل های رز

سهـره ، کمی ،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 333 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

الا رهرو کوي صدق و صفا 
سپارنده راه عشق و رضا 
گر از راه ابريشم افتد گذار 
تو را يک زمان اندر اين رهگذار 
سواد ابر شهر بيني اگر 
فرود آي از مرکب راهوار 
بنه ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 351 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:justify">در کوچه ی تنگ شما من عابری تکراری ام

من حاصل جمع تب و تشویش و شب بیداری ام

تا صبح روی سطح نمناک غزل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 312 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:justify">چهارده قرن انتظار

 

امشب آهنگ جنون دارد دلم
رنگ آتش بوی خون دارد دلم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 461 مرتبه
 • سپاس: 10
 • تعداد نظر: 25
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یک عمر آرزو و امیدم تباه شد...
خوبم! کجای مثنوی ام اشتباه شد؟

***

گفتی همیشه خوب منی ... بد نمیشوی
از روی نعش فاطمه ات رد نمیشوی

گفتی که تکه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 318 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ناله ی نــی با دعا همساز کن

ربنـــــّا را بـی سخن آغــاز کن

چون فرو بستم دهانم از طعام

لب فــروبنـــدم ز اضـــــرار کلام

وقت افطار و سحر بر سفره ات

خو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 423 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

تصــــویر شــــاعرانه ی پایان ماجـــرا :
خــــط می زنم تمــام غزل های کهنه را
 
***
 
دیگر برای دلخوشی ات جان نمی دهم
پای دو مشت  خاطــره تاوان نم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 310 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

روی زخمم به غیر دست خودم هیچ دستی نمک نمی پاشد

(تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد ! )

 

خسته ام از هراس بیداری از جهانی که مردگی کردم

( تا توانی) بگ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 475 مرتبه
 • سپاس: 15
 • تعداد نظر: 24
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">تیغ حقیر تیشه کجا ، بیســــــتون کجا

کابوس بی کسی کمر کوه را شکست

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 493 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 22
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">در انتظار هجمه ی درد تو بودم و ...
باید که از غمت غزلی می سرودم و ...


در من توان خلق غزلواره ای نبود
باید سروده می ش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 348 مرتبه
 • سپاس: 13
 • تعداد نظر: 22
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هنوز از پس این زخم ها تنت گرم است
هنوز هستی و پشتم به بودنت گرم است


هنوز ردِّ لبانم به صورتت باقی ست

ادامه شعر ...