دسته بندی: بحر‌طویل
 • خوانش: 7 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفت :
عشق تو
به امتحانش نمی ارزید
من به جهنم... 
مگر معیار عشق
 "ارز " بود!!

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خضرِ ره ِ ما مست چو از آبِ حيات است

كِلكش شكرين و سخنش شاخه نبات است

فرزانه یِ فرهيخته یِ عارفِ كامل

استادِ سخن حضرتِ صباغ كلات است

 

قطعه ی فوق در زم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از مجموعه نیلوفر و از زبان معتاد در حال بهبودی در راستای دلجویی از عزیزان و یاد گذشته ها سروده شد 

سلام به هر کی که دلش شکسته
به معتادی که دست و پاشو بسته
به مادری که روز و ماه

ادامه شعر ...
 • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

 این عطر توست!

پیچیده در چشمان جنگل

ادامه شعر ...
 • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رفت...
رد پاهایش را هم برد
تا هیچ خاطره ای
 زنده نماند ، عذابم بدهد
عاشق که نه...
فقط کمی
عاشق تر بود

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right"> اشعاری در قالب جدید شعری

به نام

سروش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center"> 

 

چقدردرپارادکس بودن

شوخ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 757 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 21
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه

نوشته ای به چکامه عرب ستمکار است
به چشم من که همو عقربی و هم مار است
اگر چه قوم سعودی یهود و بیمار است

بگو به مشت گره خورده وقت پیکار است
چرا که جهل عرب در مسیر تکر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 39 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">دلبرا محراب چشمت دین من تکفیر کرد

 بوی زلفت این دل شوریده ام زنجیر کرد

دیشبی در بزم کویت عاشقی جز من نبود                         

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زندگیمان پر شده از سختی دوران بی تو
و هواها شده پر از دود غفلت های از تو

زندگی قلب زمین را جذب خود کرد و سپس
و فضا را سخت و پیچیده نمود و پُر هوس

زندگی، این تاجر طماع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صدای نام تو
در ذهن واژه ها گم بود
و بیت بیت غزل بستر تلاطم بود
.

دوباره رد تو بر صفحه ی غمم مانده
میان سطر ...
نمیدانم آه چندم بود
.

به جر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ما از نسلی هستیم
 که،
 وقتی
دوست
 داشتنمان را
درون 
خودمان
ریختیم...
آدم هایش
#ظاهر_بین
شدند

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">باران چرا دیگر نمی شویی غمم را ؟
از دست دادم در عطش ها آدمم را
هر سو که پلکم می پرد انبوه درد است
باران بیاور سمت چشمم مرهمم را
تو آگهی از درد و ر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 76 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زن دل باخته ی دل مرده

گوش کن زنگ خطر یعنی این..

صبر کن گریه به پایان برسد

عطسه ی قبل سفر یعنی این

 

شعرم نیمه کاره ست اما..

دلم برا شعر پاک

ادامه شعر ...
 • خوانش: 129 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">

مرا
درآشفتگی های آغوش دشت
وقتی
لاله سرنگون  می گشت
بکار...
جای پایش
مرا بکار…
دروزید تب سرخ ، تبسّم سبز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align: center;"> 

همیشه تو! بی بدیل منی

وقتی از بی رحمی  باد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 47 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center"> 

 

چون پروانه مُردن

 

منی برخاست

ادامه شعر ...
 • خوانش: 57 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

پر از مهر و ز خوبی بود سرشار
گل خنده به رویش وقت دیدار

جمالش را به چشم دل ببینی
محمد را نخواهی کرد انکار
#علیرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دستی کشید باد به سرشانه های یار

در این غروبِ ابریِ پاییزِ زرنگار

 

در هر پگاهِ خیس وَ شاید غروبِ سرد

یک آن مرور می شود آن حسِ رازدار

 

از گر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 62 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وای از برای نان به کسی اقتدا کنم

یا گوشه ای نشسته،  خدایا خدا کنم

 نانم ربوده اند و به قاضی برای حق 

دیدم چه زشت  بوده اگر التجا کنم

8خرداد 1392

 

ادامه شعر ...