دسته بندی: قصیده
 • خوانش: 735 مرتبه
 • سپاس: 21
 • تعداد نظر: 25
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خوانند بزرگان ادب...، این اثرم را
بر تاج هنر بُرده پس از این گُهرم را
شاعر نَبُدَم، شعر به آغوشِ من آمد
فرمود: « ببندم به هنر، تا کمرم را »
در کارِ خطر رفتم و هرگز نهراسم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 251 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در پاسخ به  شعر بی ادبانه و سراسر کذب شاعر افغانی مزدور که در کشور ما به امر نا شاعری، به شاعران ما توهین کرد.

 

 صبا کجاست که از جانب من این پیغام

ز ری به سوی خراسان برد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بهار سبز من بعد خزان در راه است

بهترین واقعه,تاریخ زمان در راه است

 

انتظارت به سر آمد ای گل در غنچه

وقت نابودی این آه و فغان در راه است

 

ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1030 مرتبه
 • سپاس: 16
 • تعداد نظر: 55
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">قصیده کامل شده  خراسان

 شامل211  بیت

 

خراسان ای زمینَ ت گوهرستان

 سرایَ ت جلوه گاهِ عشق و ایمان

ادامه شعر ...
 • خوانش: 165 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای که از خون ملل چنگال ناپاکت ترست
ریشه واصل وجودت عین ومصداق شرست
دائماً دم میزنی از یک حقوق بی بشر
ادعای نخ نمای تو تهوع آورست
تفرقه انداختی داری حکومت می کنی
نور

ادامه شعر ...
 • خوانش: 66 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مانند خودت هستی ، مانند امین، اکبر
چون نور پر افشانی ــ « از پا منشین» ــ اکبر
ادامه شعر ...
 • خوانش: 667 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 1

ادامه شعر

ادامه

اینجانب در آبان 1392 که مصادف با ماه محرم بود تصمیم گرفتم به استقبال قصیده ی قراء حضرتِ کسایی مروزی(ره) بروم تا دل سروده ای را به نظم در آورده و تقدیم حق پرستان و دوستداران علی(ع) و اهل بیتِ خاندانِ ع

ادامه شعر ...
 • خوانش: 199 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:center">همینکه خواست بجوشد، گرفت بغض قلم را
چگونه شرح دهم ؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 191 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="rtl">خداوند هدایت کند آن کسانی را که به نام امام (ره)  سوء استفاده ها کرده و به مردم و انقلاب الهی آنان، جفا کرده و می کنند.

 

     " قصیده پاک"

ادامه شعر ...
 • خوانش: 181 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


ای  بازتاب جلوه ی ذات خدا حسن
وی آفتاب روشن برج ولا حسن

ممدوح  جبرئیل و جگر گوشه ی  نبی
محبوب مرتضی گل خیرالنسا حسن

نور  رخ تو شمس  طریق هدایت است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 1147 مرتبه
 • سپاس: 16
 • تعداد نظر: 35
 • تعداد نقد: 4

ادامه شعر

ادامه


قصیده ولایت
ولی را نباشد به سر، خودسری
به دانا سری باشدش همسری
به آتش بگیرد... زرِ خام را
که داند چه باید کند گوهری
به انگشت او گر به آتش روی
به عزت ش

ادامه شعر ...
 • خوانش: 263 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

برایت غزل می نوشتم که باران گرفت
ورق، عطرِ شبنم.. قلم، روحِ ریحان گرفت
        
مسمای الماسِ اسمت مرا لمس کرد
حروفش هجا در هجا صدرِ دیوان گرفت
             
س

ادامه شعر ...
 • خوانش: 197 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این یک نوع جدید است (تعقید)

 

چند وقتیست که در فکر فرو میروم .انگار زمان در گذر ثانیه ها تعجیل است

همه کار و زندگی در پی افکار روانند به تکرار. گویی که جهان تعطیل است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 217 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 15
 • تعداد نقد: 2

ادامه شعر

ادامه


تا     در       طواف     کعبه ی       «الّا»   شدم
در      نفی  تن  کوشیدم  از  خود    لا شدم

پیموده       وادی ها      به     نور        معرفت
بر       گونه گون      ا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 227 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


روزِ زن زندگی مرد الی زندان است
مردنِ مرد ، و آن مردترین مردان است

روز حوٌاست که شد حامله آدم به بهشت
روز وارونگی جوٌ و جهان و جان است

خشت اوٌل ز خوشی نه که ز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 421 مرتبه
 • سپاس: 14
 • تعداد نظر: 41
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


چون که افتادم به روی خاک دیدم بس سیاه ست
قابله بس زیرک است و گوئیا از مافیا ست ...

این چه تبعیدی است در این دار فانی ! لعنتی !
پس مرا شستند و در قنداق ... انگار آسیاست<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 138 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align: center;">دخترِ شیعه

 


دخترِ شیعه باید ، همیشه باشه یادش
هرگز تو دینِ اسلام ، قشنگ نبوده تهمت
نباید اون بخنده ،

ادامه شعر ...
 • خوانش: 333 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 31
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


یک تلنگر مستحب در مکروه !

شعر گر در انقلاب روی باشد خوی ما ست
اشک شوق از چشم یک دلجوی باشد جوی ما ست

اندر این عمق زمستان و سیاهی ، شاعران !
آرزو های خوشی اندر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 367 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شکستیم آنچـــنان در خویشتن از خویشـتن عاری
که کس در ما نمی یابـد نشـــان از خویشـتن داری
 
درفـــش کاویانـــی را به غـــارت برده اند اعراب
مسلمـــانان گـــرفتـــارند از ایـ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 339 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="ltr" style="text-align:right">بشنوید ای دوستان فریادِ من

شعرِ آزادِ فری فرشادِ من

ادامه شعر ...