دسته بندی: قطعه
 • خوانش: 98 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">هر دفعه که استخاره، من... تنهایی...

یک آدم بی ستاره، من... تنهایی...

دور از تو ردیفِ حال و روزم این است:

من... تنهایی... دوباره من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 107 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">گفتند چه داری که نثارش بکنی؟

جز قلبِ پلاسیده ی پُر زخم و ترَک !

- تا یار نباشد به چه کار آید دل

آن هم به فدای زلفش، آن هم به درک..

ادامه شعر ...
 • خوانش: 65 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هـر شب کنـــار جعبـه ی اسباب بازی ها

در جستجـــوی روزهــــای کودکی هایم

پیــری

ادامه شعر ...
 • خوانش: 58 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

ذهـن ِ لبـریز از فراموشـی 

درفراسوی خواب گیج انگار  

راه و بیراه و ساقه ی تردید    

ادامه شعر ...
 • خوانش: 158 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 12

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:right">میدانِ بزرگِ شهر، دیدم پسری

از نسلِ بنی آدمِ گندم خورده

با ضربه ی شلاق به خ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 52 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نگاهــم را نباشـد جـرأت پـرواز در کویش

مگر دل پیش تر از دیده آن جا گام بگذارد

د

ادامه شعر ...
 • خوانش: 115 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">سالِ سوم، درسِ آخر، مبحثِ وزن فَعَل

دلبری استاد، من هم کودکی رِند و دَغل

گفت یک مصرع به وزنِ فوق داری؟ گفتمش:

لا لبی الا لبت لا لذ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 102 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این پرچم ایران که همه هوییّت ماست
هشدار که آتش نزنی دار و ندارت

ایران کهن ریشه ی او سوختنی نیست
ترسم ببرد غیرت او گرد و غبارت

ّّعلیرضا حکیم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 131 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">"نون" که قبل از "قلم" به آیه رسیده

معنی اش این است: شعر نون ندارد!

خالقِ اندیشه ای که نون ندارد

میلِ تعهد به "یسطرون" ندارد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دانم که یکی لعبتکی بود به شهری

چشمان خلایق همه اندر بر و رویش

از شوفر و از موفر و از ترک ومسیحا

بودند هواخواه وی اندر سرکویش

بزاز بدادی بویش چادر ارزان

<

ادامه شعر ...
 • خوانش: 94 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سید حسن عزیز ما گفت
با تیغ زبان قبیله ای را
برپا بکنید با کلک ها
هر حقه و یا که حیله ای را
در کار بگیرید و ببندید
هر جای جهان وسیله ای را
تا که بکشید رو به پا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 73 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">لب مرکزِ پخشِ عمده ی آبنبات

اطرافِ دهن عمده فروشِ شکلات

با اینهمه پرخوری و ناپرهیزی

قندم نرود دوباره بالا صلوات...

ادامه شعر ...
 • خوانش: 63 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">باز قرمز نموده لبها را

مخزن العشقِ نیمه شبها را

کرده بی آبرو ز شیرینی

بوسه اش، شیره ی رطب ها را...

*******

ادامه شعر ...
 • خوانش: 87 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">با حنجره ی گرفته آواز چرا؟

تا قابلمه هست منتِ ساز چرا؟

امسال شعار شرکت گاز این است:

تا بوسه ی عاشقانه هست گاز چرا؟

ادامه شعر ...
 • خوانش: 51 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قسمتی از شعر بلند " انتقال پل های اصفهان "

 

گفت خواجو رود ِ من شد ناپدید

پل  ، بدون ِ رود ، در دنیا که دید

رود را ، از پیش ِ چشمم بُرده اند

سهمی از آ

ادامه شعر ...
 • خوانش: 70 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

در پارک ماتمی بود

 

از مرگ رود ،  دیروز

 

میگفت سرو پیری

 

با آه سرد و جانسوز

 

ای دوستان غمگین :

 

ادامه شعر ...
 • خوانش: 62 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

دیشب چنار ِ پیری 

در پارک ، گریه میکرد

با شاخه اش اشاره

بَـر ، زنده رود میکرد ...

 

شب ، باد ِ سرد ِ پاییز

یکـریز ،  ناله میکرد

ادامه شعر ...
 • خوانش: 228 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL">از نزدیکت هر کسی رد شده ها

انکارِ بهشت کرده، مرتد شده، ها!

ازعشقِ تو کلِ شهر شاعر شده اند

تقصیرتو نیست جامعه بد شده... ها...

*****

ادامه شعر ...
 • خوانش: 188 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

dir="RTL" style="text-align:center">بریده تیغ سعایت رگ ِ امیری من را

من از تلاقی تلخ ِ سکوت و سفسطه مُردم !

ادامه شعر ...
 • خوانش: 190 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ای آن که شدی یک شبه مسئول
از خاک رسیدی توبه افلاک
حالا غم مردم به دلت نیست
دزدی شده ای ماهر و چالاک
مردم همه در فقر گرفتار
اما تو به فکری که زنی چاک
بر کیسه ی

ادامه شعر ...