دسته بندی: کاریکلماتور
  • خوانش: 750 مرتبه
  • سپاس: 4
  • تعداد نظر: 12
  • تعداد نقد: 3

ادامه شعر

ادامه

نوع شعر: خوشه اي يا متغيّر

گريه بس كن،
كه من از كوي سحر مي آيم
شاد زي دخترِ گل،
با بهارانم و با موجِ خبر مي آيم
خبري هست پسِ پرده ،
كمي صبر ،
سحر مي آيد
« <

ادامه شعر ...