دسته بندی: لوپ
 • خوانش: 269 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right">کرکسی

نشان ِ گورِ بیکسی.

انسان

بی نَفَسی

ادامه شعر ...
 • خوانش: 237 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

style="text-align:right">یاری نبود ، باری       

درگوش ِهوش ِ گولان 

خالیِ خوفناکی

ناباورانه ، بی مرز

ادامه شعر ...
 • خوانش: 309 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 

بی مانند ِ کدام یادی ؟

بی هَمال ِ کدام آهنگ ؟

که ترنّمِ دیدارت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 529 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اتفاق بزرگ زندگی ام ! کی می افتی میان آغوشم؟
من که عمری نخورده مست توام ،کی تو را جرعه جرعه می نوشم؟

کی قرار است آنکه می خواهم ، ته فنجان فال من باشی؟
یا که اصلا بگو چگونه؟ کجا؟ کی قر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 418 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جایی رسیده ای که روانت نمی کشد

حتا برای جیغ , دهانت نمی کشد !جان کنده ای جهان خودت باشی و نشد

راهی به سمت آنِ خودت باشی و نشدجان می کنی که ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 434 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سلام عشق بزرگم! اجازه آیا هست

که میزبان تو باشم برای "هجرانی" ؟ ↓


*********

شبیه معجزه هستی , به خواب می مانی

تو ریزش غزلی در هوای بارانی <

ادامه شعر ...
 • خوانش: 588 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تو از کجای جهانم مرا صدا کردی؟

که شرق و غرب و جنوب و شمال من شده ای!

چه کار خوب , برای که , در کجا کردم ؟

که بین این همه بدبخت مال من شده ای !


[که بین این همه

ادامه شعر ...