دسته بندی: مستزاد
 • خوانش: 494 مرتبه
 • سپاس: 11
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

‎يك گنبدِ آبيست سقفِ آرزوهايم
‎يك آبىِ آرام
‎خورشيدِ مهرت حكمرانِ كشورِ قلبم
‎با اختيارِ تام
 
‎وقتى كه لمسم مى كند دستانِ زرّينت
‎گرم و نوازشگر
‎پر مى

ادامه شعر ...
 • خوانش: 527 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

قایقی خواهم ساخت بر خاطره ها
قایقم پر از عشق خدا
ناخدای قایقم قلب های با وفا
دل پاک بی ریا
سوخته قایقم راستی ها
مقصدش دیار پاکی ها
همه جایش پر از لطف و صفا
اهل قایقم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 839 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عمــــــق سکــوتم بازتاب درد بــــی همتا ست
بی درد بی گریه بخوان یک خواهشِ بی جا ست

درد است حرفی فلسفی از یک جوانی که .......
در بین حـــــرف تازه ام تصـــــویر رویا ها ست!

ادامه شعر ...
 • خوانش: 564 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هفته بسیج را به رهبرم و به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و تمامی مرم ایران تبریک عرض می کنمبازهم جُستم پَری را در کویر
استخوان کفتری را در کویر
باز دیدم پاره ی پیرا هن

ادامه شعر ...
 • خوانش: 507 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رویش و امید واری شعله زد باور کنید
حسِ شعر پایداری شعله زد باور کنید

در هجومِ ِلشکرِ پاییز برگی تازه رُست
نقشِ لبخندِبهاری شعله زد با ور کنید

آتش از خاکسترِ چوبِ چناری زنده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 312 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 9
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ز شهر بانگ موذن رسید بر گوشم
و من به حی علی خیر عشق میکوشم
سپاه تیره ی مژگان تو وضو میساخت
نماز شکر بپا میشود در آغوشم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 270 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از درد میان ذهن من پر شده است
لبریزتراز حد تصور شده است
درسفره ی کوچه های بی ماه امشب
یک بوسه ی عاشقانه سگ خور شده است

ادامه شعر ...
 • خوانش: 499 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می خواهم از امروز فقط مال تو باشم
گمگشته ی من باشی و دنبال تو باشم
در لحظه ی تحویل دعا کن که همیشه
در حادثه ها احسن الاحوال تو باشم
حافظ به دلم وعده ی دیدار تو را داد
ای کاش که من

ادامه شعر ...
 • خوانش: 588 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شصت منزل شدم بیابان گرد ، آمدم تا دو راهی آدم
بی گناهی من نشدثابت، رد شدم با گواهی آدم
کاش در خاک جبر می ماندم، صورت فتنه را نمی دیدم
اختیارست و عشق و بیداری، علت شب سیاهی آدم
سجده

ادامه شعر ...
 • خوانش: 295 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 20
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صدايش خوش ترين سمفونی ياس
چو نجـوای مـؤذن ٬ با سپيـده ست
حکايت دارد ؛ از حيرانی باغ
اقاقی در دل شمس آرميده ست

غزل را يک حريم پاک آراست
وضو بايسته کرد ؛ از شبنم گل
طراوت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 422 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چله ها ، هرماهه ، بر یارانه ، صـف می ایستیم
پیش عـابر بانـک ها ، رو بر هدف ، می ایستیم
تا ، مباد ! از نقص فنی ,, حاج مرد ؛ اشترخلاص,,
بچـه ی آدم صفـت ، در یک طـرف ، می ایستیم
آسمـا

ادامه شعر ...
 • خوانش: 443 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 41
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غزل در حبس


به چشمت ؛ اقتدا کردم ؛ نماز صبح و شب را ، هم

که آرامش دهد چشمت؛ زتابش،تاب وتب را، هم

زنی ، پلک و شفا بخشی ؛ مریض و لال و عمیا را

به تعطیلی کشی ؛ رو

ادامه شعر ...
 • خوانش: 480 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شعری برایت قاب کرده ام
کاش بر دیوار دلت بیاویزی
تا گمان کنم که شاعرم
****
بر مزار دلم
شاخه شعری بگذارید
در گلدانی سپید
تا روح سیاهی از من بگذرد
****
چشمانم خسته تر

ادامه شعر ...
 • خوانش: 493 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلبرِ لجبازِ تو کاری به دستت داد و رفت


عینکِ کوری به دستِ چشم مستت داد و رفت


بی خبر از خویش بودی ، عشقِ دامنگیرِ تو


ننگِ رسوایی به نفس خود پرستت داد و رفت

ادامه شعر ...
 • خوانش: 445 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 17
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دیـــــوانـــه دلــــم ز گفتگـــو می شکند
یــــاس آمـــــده قـــــاب آرزو می شکند
اینسان که خزان گرفته سرتاسر دشت
آواز پـــــــرنــــده در گلـــــو می شکند.

ادامه شعر ...
 • خوانش: 457 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

صدایی جز صدایِ دل نیاید 
نشـــــان از آدمِ عاقل نیاید
به راهِ عشق عقلم پس کشیده 
بجز دلبـــر، رخِ دیگـــر، ندیده
چوعشق آیدخِرَدکارش تمام است 
برایِ عشــــق، این تنها

ادامه شعر ...
 • خوانش: 591 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 13
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

همیشه دفتر مارا به عقده وا کردند


به نام نقد و مرمّت به ما جفا کردند


زمن چه بی خَدَمی رفت از ادب چه کمی


عروس شعر مرا زشت رو نما کردند


به جرم

ادامه شعر ...
 • خوانش: 776 مرتبه
 • سپاس: 8
 • تعداد نظر: 57
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

.


و ...دمنه
..............

هزاران خوش ادا ،درپیچ و تاب اند

فـراهــم تـا ، شـود ؛ رقـصی جمیله

چه فرقی میکند؟موزون اگر نیست

سن دانسینگ ,شش هشت و

ادامه شعر ...
 • خوانش: 466 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

...
نمیشود که شوی یک دمی فراموشم
تویی که شهد لبت با ترانه مینوشم
/
برای از تو نوشتن همیشه کم دارم
برای از تو سرودن همیشه میکوشم
/
تو شهد آب حیاتی که حسرتت ب

ادامه شعر ...
 • خوانش: 500 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ندانم تبِ من تبِ خالِ کیست
دلِ زخمی ِ من به دنبالِ کیست
به گوشم صدائیست عشق آفرین
ندانم که بختِ من اقبال ِکیست
به چشمان یک عکس عاشق شدم
نپرسیدم این نقش تمثال کیست
دلی می ف

ادامه شعر ...